تفسیر

حقوق شوهر بر همسر و همسر بر شوهر

Views: 1772

حقوق شوهر بر همسر و همسر بر شوهر در روشنائی آیات قرآنی

(امروز (8 – مارچ) مصادف به روز جهانی زن است)

برای تمام مادران و خواهران خدا پرست توفیق مزید را در راه عدالت و ترقی خواهانیم.

حق مرد بر زن

(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ)

(پس زنان نیکوکار فرمانبردارند نگاه دارنده اند در غیبت شوهر به نگاه داشت خدا) سوره : النساء آیه : 34

بر زن لازم است که در برابر شوهر خود به آداب و مسئولیتهای ذیل پای بند باشد:

الف: بر زن لازم است در غیر اموالیکه گناه و نا فرمانی خداوند (ج) است و یا کارهایکه توانائیش را ندارد یا انجام آن برایش دارای مشقت است از شوهر خود اطاعت کند پیامبر (ص) می فرماید: هر گاه مردی همسرش را به همبستری فرا خواند و او خود داری کند و شوهرش شب را تا روز از او دلخور باشد فرشتگان تا صبح زن را مورد نفرین قرار می دهند. بخاری و مسلم.

ب: زن در جهت پاسداری از حیثیت و شرف مرد و محافظت از اموال و اولاد و دیگر امور او از هیچ تلاشی کوتاهی ننماید.

ج: بدون اجازه و اطلاع همسر از منرل خارج نشود و هنگامیکه از منزل خارج گردید سر به زیر و با وقار راه برود و از کلام و کردار بد و ناروا پرهیز نماید.

د: پاسخ مثبت دادن بخواستهای فطری و مشروع شوهر یکی دیگر از وظائف زنان است.

هـ: هنگامیکه شوهرش در محل سکونت  حضور دارد و مسافر نیست برای روزه نفلی از او اجازه بگیرد.

و: حق دیگر شوهر بر همسرش این است که زن خود را برای شوهرش بیاراید و همیشه در رویش بخندد و عبوس نباشد و خودش را طوری نشان دهد که شوهرش از او بدش بیاید.

ز: یکی دیگر از حقوق مرد بر زن این است که بدون اجازۀ شوهرش کسی را به خانه راه ندهد.

ح: حق دیگر مرد بر زن آنست که وقتیکه اگر از مال خود برای خانه مصرف می کند یا به فرزندانش می دهد بر شوهرش منت نگذارد چون منت نهادن اجر و پاداش را از بین می برد.

ط: حق دیگر مرد بر زن آنست که به کم راضی شود و به آنچه موجود است قناعت کند و چیزی را که خارج از توان شوهرش است از او نخواهد.

ی: حق دیگر مرد بر زن آنست که فرزندانش را به خوبی تربیت نماید و در حضور شوهرش از فرزندانش ناراحت نشود و بر آنها دعای بد و شر نکند و آنها را دشنام ندهد چون این کار باعث نا خرسندی شوهرش می شود.

ک: حق دیگر مرد بر زن آنست که با پدر و مادر شوهرش و نزدیکان او خوش برخورد باشد زیرا زنیکه با پدر و مادر و نزدیکان شوهرش بدی کند در واقع به شوهرش بدی کرده است.

ل: حق دیگر مرد بر زن این است که از افشأ اسرار خانوادگی خود داری کند از مهمترین اسراری که زنان در پوشیده نگداشتن آن سهل انگاری می کند و او را فاش می نماید اسرار بستر و کارهای است که زن و مرد در بستر انجام می دهند.

م: حق دیگر مرد بر زن آنست که بر تداوم و گذراندن زندگی باید حریص باشد و بی مورد از او تقاضای طلاق نکند.

حق زن بر مرد

زن حقوق زیادی بر شوهرش دارد که اساس همۀ آنها این آیۀ شریفه قرار دارد که خداوند متعال (ج) می فرماید: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(

(و زنان را هست مانند آنچه بر زنانا بوجه پسندیده) سوره : البقرة آیه : 228

پارۀ از حقوق که زنان بر شوهران شان دارند عبارت اند از:

الف: به بهترین روش با او رفتار کند و از هیچ تلاشی برای اکرام و احترام هرچه بیشتر او کوتاهی نکند و با همسرش رفیق و نرم خو و مهربان باشد و به خوبی با آن معاشرت کند برای مثال بر مرد لازم است غذا و لباس مناسب را برای همسرش تهیه کند و چنانچه اخلاق و روش نا پسندی را در او مشاهده کند به روشی که خداوند(ج) مقرر فرموده است با او رفتار نماید و پس از نصیحت محترمانه و بدون فحش و نا سزا اگر خود را اصلاح ننمود بسترش را با او جدا نماید و چنانچه آن کار هم بی فایده بود راه دیگر برای تنبیه او وجود نداشت یه شیوۀ حکیمانه و در فرصت مناسب او را تنبیه نماید و از زخمی کردن و زدن بر سر و صورت خود داری نماید.

ب: چنانچه زن از عقائد و از درسهای دینی نا آگاه باشد مرد برای تعلیم و آگاه نمودن او از هیچ تلاشی فرو گذار ننماید و اگر خود نمی توانست به او اجازه دهد که در مجالس و صنف های آموزشی علم و دانش در چهار چوب شریعت حضور پیدا کند زیرا نیاز او به آگاهی و معرفت دینی و اخلاص دست کمی از احتیاج او به خوراک و پوشاک ندارد و برای مصون داشتن او از انحراف و گمراهی و گرفتاری دنیا و شقاوت آخرت زنان همچون مردان به ایمان و عمل صالح احتیاج دارندبدون علم و دانش کافی نمی توانند به مسئولیتهای خود عمل کننند و آنگونه که شائسته است نمی توانند فرزندان شان را تربیت دینی و اجتماعی نمایند.

ج: او را به پا بندی به ارزشها و مسئولیتهای اسلامی مانند حجاب پرهیزگاری نماز روزه و… تشویق و وادار نماید و او را از امور حرام و نا روا مانند بی حجابی و درهم آمیختن با افراد نا محرم و .. باز دارد و همه زمینه های لازم را برای محافظت شخصیت و حیثیت و کرامت او فراهم نماید.

د: در برابر اذیت و آزار او صبر کرده و از اشتباهات او در گذرد.

هـ: حق دیگر زن بر مرد آن است که به پیروی از پیامبر (ص) در کارها با او مشورت کند و به ویژه در موردیکه مربوط او و فرزندانش می شود.

و: چنانچه مرد دارای همسری دیگر باشد در غذا و لباس و مسکن و همبستری و شب ماندن نزد آنان میان شان عدالت و برابری را رعایت کند و در این امور حق هیچ یک از آنها را ضائع نسازد و مرتکب جور و ستم نگردد.

ز: اسرار او را به هیچ کس فاش ننماید و عیب های او را پوشیده نگاه دارد زیرا مرد امانت دار اسرار و عیبهای همسر خویش است و باید از حرمت او محافظت نماید.

ح: حق دیگر زن بر مرد این است که هنگام ضرورت و نیاز به او اجازه دهد که از خانه اش خارج شود مثلاً اگر بخواهد به دیدن خانواده و نزدیکان یا همسایه گانش برود بشرطیکه او را به پوشیدن چادر و حجاب کامل توصیه کند و او را از آرایش و بی حجابی و استفاده از عطر و بوی خوش هنگام خارج شدن از خانه منع کند و اختلاط با مردان و دست دادن با آنان و… منع کند.

ط: یکی دیگر از حقوق زن بر مرد آنست که بعد از عشأ فوراً نزد او بر گردد و تا ساعات آخر شب به شب نشینی خارج از منزل مشغول نشود چون این امر اگر موجب وسوسه و شک و تردید در دل زن نگردد و حداقل موجب تشویش و اضطراب او برای شوهرش می گردد.

ی: همچنین از جملۀ حقوق زن بر مرد یکی این است که در خانه دور از همسرش شب را سپری نکند تا حق او را ادا کرده باشد.

One thought on “حقوق شوهر بر همسر و همسر بر شوهر

  • Mahbanoo

    همهی مطالب تان یکطرف این روز زن را تبریکی گفتن و در باره آن نوشتن یکطرفه دیگه مقالۀ راجه به بهارتان نیز نایس بود.

    پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *