حکایات

اولین زره ساز

Views: 2013

حضرت داود «ع» پیغامبر بود وپادشاه و او را عمّال ومتصرفان وگماشتگان بودند در اطراف ونواحی او پیوسته متفكروار به شب طواف كردی وتعرف احوال عمال وگماشتگان خویش كردی تا بر سیرت زندگی می كنند وبا رعیت عدل می كنند یاجور. ونیز هر كسی را پرسیدی داود چه مردی است وبر خلق خدای پادشاهی چون می راند. شبی از شبها جبرئیل او را پیش آمد به صورت بشر داود از او پرسید كه داود چه مردی است؟ وچون شناسی او را؟ جبرئیل گفت: نیك مردی است وپسندیده سیرتی دارد لكن در وی خصلتی است كه اگر آن خصلت در وی نبودی بهتر بودی گفت: چیست آن خصلت؟ گفت: از بیت المال مسلمانان می خورد نی از كسب كردن اگر از كسب دست خویش خورد رب العزت دعای وی اجابت خواهد كرد واو را زره گری در آموخت وآهن را بر او نرم كرد وبدون وسایل آهنگری آن را به دست خویش می ساخت. كشف الاسرار صفحه 280 جلد 6»

فروغ هدایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *