حضرت ابو موسی اشعری

حضرت ابو موسی اشعری

نام شان عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب اصلش از بنی اشعر از قحطان تولد شان در منطقۀ بنام زبیده در یمن 21 سال قبل از هجرت حضرت ابو موسی اشعری در سیرت نیک سلامت باطن ذکاوت فطری و طبیعت خوب امتیاز خاص داشت ابو موسی اشعری همراه تخمینا پنجاه نفر از یمن خدمت جناب رسول اکرم (ص) آمد این جماعت را اشعر یین مینامیدند به جهت نسبت شان بحضرت موسی اشهری و در شأن ایشان گفتند: آمد شما را اهل یمن که ایشان دلهای نرم و پاکیزه دارند و فرمودند جناب پیامبر گرامی (ص) الدین یمان و الحکمة یمانیة حضرت رسول الله ایشان را به زبید و عدن وظیفه دادند و مقرر نمودند. و نیز حضرت عمر (رض) ایشان را بکوفه و بصره وظیفه دادند و حضرت ابو موسی اشعری از بزرگان صحابه بودند.

فتوحات ایشان:

اصبهان بدست حضرت ابو موسی اشعری فتح گردید و همچنان تستر و غیره ، و در موقعیت فتح تستر لشکر فارسی بسر لشکری هرمزان بود و نصرت بسیار عزیز و مهم برای اسلام و مسلمین بود و در واقعه بین حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت معاویه (رض) از طرف حضرت سیدنا علی (کرم الله وجهه) حکم مقرر شدند و حضرت عمرو ابن العاص از طرف حضرت معاویه حکم مقرر شدند ایشان در نزد حضرت رسول اکرم (ص) منزلۀ بزرگداشتند و پیامبر گرامی (ص) در حق ایشان دعا نمودند: قال رسول الله (ص) لقدا اتی ابو موسی من مزامیر آل داود (ع) و قال (ع) الهم اغفر لعبدالله بن قیس ذنبه وادخله یوم القیامة مد خلاً کریما.

ترجمه: بتحقیق که داده شد به ابو موسی اشعری از آواز خوش آل داود (ع) خدایا تو بیامرز برای عبدالله پسر قیس و داخل کن او را روز قیامت جای با کرامت و بزرگی . وفات ایشان در سنۀ 44 بود .

وصیت حضزت ابو موسی اشعری:

حضرت ابو موسی اشعری در هنگام موت: هنگامیکه وفات ایشان نزدیک شد جوانهای اهل خوئد را طلب کردند و گفتند بروید برایم قبر چغر حفر کنید چون خودشان قبر چقر را خوش داشتند کسانیکه قبر را کندند آمدند نزد ایشان گفتند طور هدایت شما قبر را آماده کردیم. گفتند من را ببرید در آنجا بنشانید قسم بذاتی که نفسم بید قدرت اوست هر آئینه این جای و قبر یکی از دو منزل خواهد بود یا اینکه قبرم فراخ خواهد شد. در هر طرف چهل گز و هر آئینه باز خواهد شد دروازۀ از دروازهای بهشت که من بسوی منرلم در بهشت که دران حوران و آن نعمت هاییکه خداوند متعال وعده داده است نظر میکنم بعد از آن من راهنمایی می شوم بطرف منرلم در بهشت که از من است امروز بطرف اهلم و هر آئینه میرسد به من از بوی خوش آن تا روزیکه از قبر بطرف حشرگاه فرستاده شوم.

نقل از کتاب صفحات مضیه فی حیات الصاحین تألیف الشیخ السید الجمیلی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *