مقالات

شاخه های ايمان

Views: 4268

« عن ابي هريرۀ قال قال رسول الله «ص»  الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لااله الاالله وادناها اماطة الاذي عن الطريق» ترجمه: از ابي هريره «رض» روايت است كه رسول الله «ص» فرمودند: ايمان هفتاد وچند شاخه است مراد از شاخه خصلت هاي حميده وتكثير ثمرات ايمان است بلند ترين شان كلمۀ توحيد است وپائين ترين آن دور نمودن اذيت كننده را از سر راه .

«والحياء شعبة من الايمان»« متفق عليه مشكات صفحه 12»

ترجمه: حياء شاخة از ايمان است. « قال ابن حبان وجدتها سبعا وسبعين هي هذه» شرح عقايد صفحه 96» ترجمه: ابن حبان فرموده است كه يافتم من هفتاد شاخه آنها اين است.1 : ايمان آوردن به خداوند«ج» 2: ايمان به صفات خداوند«ج» 3 : ايمان آوردن به اينكه غير از خداوند«ج» همه نو پيدا است. 4 : ايمان آوردن به ملائكه هاي خداوند «ج» . 5: ايمان آوردن به كتاب هاي خداوند«ج» 6: ايمان آوردن به پيغمبر هاي خداوند«ج» 7 : ايمان آوردن به اندازه خير وشر از جانب خداوند«ج» 8 : ايمان آوردن به روز آخرت9 : دوست داشتن خداوند«ج» 10 : دوستي كردن با كسي، به جهت خداوند«ج»  11 : دشمني نمودن با كسي، به جهت خداوند«ج» .12 : دوست داشتن پيغمبر«ص» 13 : اعتقاد داشتن به تعظيم پيغمبر «ص» وپيروي نمودن از سنت ودرود گفتن برايشان14 : خالص نمودن عبادت به رضاي خداوند«ج» وترك خود نمائي وترك نفاق وتفرقه  15 : توبه وندامت از گناه 16 : ترس از خداوند «ج»17 : اميد به سوي خداوند«ج»18 : وشكر نمودن به نعمت هاي خداوند«ج» 19 : صبر در بلاء 20 : راضي بودن به حكم خداوند«ج» 21 : حياء كردن از خداوند«ج» 22 : توكل به خداوند«ج» 23 : مهرباني كردن بر مخلوق خداوند«ج» 24 : تواضع نمودن واحترام كردن بزرگان وشفقت بر خوردان وترك كبر وخود بيني 25 : وفا به وعده 26 : ترك حسد 27 : ترك كينه 28 : ترك غضب وخشم 29 : سخن گفتن به وحدانيت خداوند«ج» 30 : تلاوت قرآنكريم 31 : آموختن علوم شرعيه 32 : آموزاندن علوم شرعيه 33 : دعا 34 : ذكر خداوند«ج» 35 : نظافت وپاكيزگي 36: پوشيدن عورت 37 : نماز هاي فرض 38 : نماز هاي سنت ونفل 39 : زكات دادن به تمامي انواع آن 40 : صدقه نافله 41 : آزاد كردن غلام 42 : سخاوت وطعام دادن 43 : روزه فرض رمضان 44 : روزه نفل 45 : اعتكاف 46 : جستجو نمودن شب قدر 47 : حج 48 : حج عمره 49 : طواف خانه كعبه 50 : فرار نمودن از فتنه ها بخاطر دين 51 : وفا نمودن به نذر 52 : حفظ نمودن ايمان 53 : اداء نمودن تمامي كفارات 54 : پاك دامن بودن از زنا ولواطه بسبب نكاح 55 : اداء كردن حقوق عيال 56 : نيكي به پدر ومادر واستاد وهر صاحب حقي 57 : تربيت اولاد 58 : صله رحم 59 : اطاعت كردن غلام از مولاي خود 60 : شفقت بر غلام 61 : عدالت در امارات وحكومت داري 62 : متابعت كردن از جماعت 63 : اطاعت از پادشاه 64 : به وجود آوردن اصلاح بين مردم 65 : كشتن خوارج وسركشان دولت اسلامي 66 : كمك كردن بخير امر به كارهاي پسنديده 67 : اقامت حدود خداوند«ج» 68 : جهاد و اداء كردن خمس 69 : خرج كردن مال وترك اسراف 70 جواب سلام دادن 71 : جواب عطسه زننده به يرحمك الله 72 : منع كردن اذيت از مردم 73 : پرهيز كردن از آلات لهو ولعب مانند موسيقي وغيره . 74 : وفا نمودن به اداي دين 75 : نيكي نمودن به همراي همسايه 76 : نيك معامله نمودن با مردم 77 : منع نمودن اذيت كننده از سر راه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *