مقالات

موسیقی از دیدگاه اسلام

Views: 2286

 

احکام موسیقی از دیدگاه اسلام

گروهی از علماء ونویسندگان درد آشنا ودیگر بزرگان ومشایخ كرام رحمت الله عمق خطر را در یافتند وبا قدرت به جنگ این بلای جهنم سوز شتافتند وبا مقاله ها ورساله ها ومحنتها وتلاشهای فراوان خود توانستند در حد توان از گسترش این شعله ها جلو گیری كنند وبا تزریق روح اعتماد به نفس، به بازگشت امت اسلامی از دره سقوط واز خود بیگانگی امید وار شوند. موسیقی وساز وسرود یكی از مشكلات جهان اسلام است.

همانطوری كه اروپائیان از تحقیر مذهب ودور انداختن تعالیم دینی ومحدود كردن آن به چهار دیواری كلیسا سقوط كردند. این خطر برای جهان اسلام نیز وجود دارد، زیرا هر تقلید فرهنگی غرب حس ابتكار را از بین میبرد وحس خود كم بینی را به دنبال می آورد. ملت مسلمان باید موقعیت یك ملت آزاد ومستقل وسر بلند و متكی به نفس را به دست بیاورد، زیرا ملت مسلمان صاحب ونایب آخرین رسالت الهی است وباید این رسالت بر همه جهان چیره شود وسیطره آن بر همه شیون مختلف گسترش یابد. بزرگترین دست آویز ابلیس برای گمراهی انسانها و دور كردن آنها از راه خداوند جل جلاله استفاده كردن از موسیقی وسرود می باشد، موسیقی و سرود كه ابلیس سوگند یاد كرده كه از آنها به حیث بزرگترین وسیله و ابزار برای گمراهی انسانها استفاده خواهد كرد. پس ساز و سرود و موسیقی بزرگترین سبب از اسباب وعوامل رو گردانی از شنیدن كلام الهی است، وكسی كه با چنین عمل نا درست و نا مشروعی آلوده باشد، هر گز نمی تواند پیرو كتاب الله جل جلاله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم گردد. ساز وسرود ایمان را ضعیف می كند وهنگامی كه ایمان ضعیف شد و قلب جایگاه ساز و سرود شد آن وقت اجزا و اعضای بدن از پیروی اوامر خداوندجل جلاله دست می كشد. وقلب سیاه شده وبه قرارگاه خشم پروردگار تبدیل می شود وبر ذكر ویاد خداوندجل جلاله زبان سنگینی می نماید، واگر گاهی اتفاق بیفتد كه بنده خدا را یاد كند این یاد از جهتی كم و نادر و به اعتبار دیگر دل با زبان موافق نخواهد بود. موسیقی و ساز وسرود راه را برای نفوذ شیطان بر انسان باز می كند و وی را از عمل كردن به اوامر الهی منع می كند. هنگامی كه شیطان زمام اختیار انسان را به دست گرفت، روح و جسم وی را به مثابه آشیانه فساد و گناه در می آورد، زیرا موسیقی از افشاندن فساد ونفاق وتحریك خواهشهای نفسانی مضائقه نمی كند. موسیقی وسرود مخالف بزرگترین عبادتها كه خداوند انسانها را به ادای آن دستور داده است قرار می گیرد كه عبارتست از نماز. امروزه مشاهده می كنیم كه از یهود ونصاری ودستیارانشان لشكری آماده كرده وتلاش می ورزند تا موسیقی وسرود را در صفوف مسلمانان راه بدهند، زیرا آنها نتیجه گرفته اند كه این دو عامل بزرگ از همه چیز بیشتر می توانند عقل وهوش ملتهای مسلمان را بربایند وآنها را به بیراهه بكشانند ونگذارند این ملتها برای تعیین سر نوشت خود بیندیشند، بنابر این دنباله روی دیگران شده و با هر صدایی كنار آمده و دیگران را نیز از خداوند متعال دور می گردانند. نغمه سرای و ساز و آواز همیشه در اندیشه های شنونده گان خود تأثیرات منفی وارد كرده است والفاظ و كلمات این آوازها انسان را از اندیشیدن طبیعی اش باز داشته است و به مرور زمان و گذشت قرنها این مفاسد اجتماعی به شكل یك عقیده مستحكم دینی قرارمی گیرد. چون موسیقی وساز و سرود و نغمه سرای خطرات بزرگی را در سیطره عقل انسانها موجب می گرداند بنا بر این ابلیس وسر بازانش یهود ونصاری و كسانیكه از رد پایشان پیروی وتبعیت می نمایند از هر فرصتی استفاده كرده ودر سراسر جهان وسایل ار تباطات جمعی ورسانه های گروهی را قبضه كرده و تعداد بی شماری از مردان وزنان سراینده وسازنده وآهنگ سازان را كه تضاد و تصادم صریح با احكام اسلام و قرآن دارد استخدام می كنند وآنها را به وسایل تشویق كننده و به پول و شراب و ابزار جنسی مجهز می گردانند وملتهای مسلمان را در جهتی سوق می دهند كه به اسلام و قرآن كاملا مخالف و در ضدیت قرار می گیرند. بسیاری از آوازها باعث شده كه دختران جوان و عفیفه در آغوش گرگان درنده بشریت بیفتند.

اما متأسفانه در كشور عزیز رنج دیده وستم كشیده وشهید داده ومجاهد پرور وشهر اولیاءالله ومفسرین ومحدثین كورسهای موسیقی برای گمراه كردن جوانان عزیز ما باز شده است وهمچنین برنامه های برای گمراه كننده جوانان كه مرد وزن در آن مخلوط می باشند روی كار شده است ومردم مسلمان ما را به اغواء كشانده است وروز به روز در اغواء كردن وگمراه كردن جوانان ومردم مسلمان ما افزایش می دهد وبالآخره همه شما مردم مسلمان می دانید كه این بلای بزرگ وخوانمان سوز باعث بد بختی مسلمانان ما می باشد، ودیگر اینكه مشاهده می كنید كه در شهر ما چگونه مجلسها وعروسی های بر گذار می شود كه ساعتها را به پای موسیقی رقص وپای كوبی می كنند وبعضی ها قرض كرده وموسیقی را به مجلس خود می آورند، بعضی ها موسیقی وسرود را غذای روح  می گویند. بر همین مبنا (مجله و سایت فروغ هدایت) در صدد آن شد كه این موضوع مهم را مورد بحث قرار دهد و اهتمام ورزیدم تا احكام موسیقی وسرود را از دید گاه كتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم واقوال علمای ربانی وحقانی مورد بحث ورسیدگی قرار دهیم تا هیچ مسلمانی فریب دشمنان اسلام را نخورد وتو برادر وخواهر گرامی نیز هوشیاری را از دست نداده وبدام فریب دشمن نیفتی وسعی وتلاش كنی تا عقل ودین خود را از دستبرد مفسدان و عبث كاران نجات دهی و دنباله رو دشمنان دین نباشی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *