حکایات

مهمان داری خدا

Views: 9412

مهمان داری خدا

گویند: كافری از ابراهیم علیه السلام طعام خواست ابراهیم گفت : اگر مسلمان شوی تو را مهمان كنم وطعام دهم كافر رفت خدای عزوجل وحی فرستاد كه ای ابراهیم ما هفتاد سال است كه این كافر را روزی می دهیم واگر تو یك شب او را غذا می دادی؟ ابراهیم در پی آن كافر رفت واو را باز آورد وطعام داد، كافر گفت : چه شد كه از حرف خود بر گشتی وپی من آمدی وبرایم سفره گستردی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ماجرا را باز گفت: كافر گفت: اگر خدای تو چنین كریم ومهربان است پس دین خود را بر من عرضه كن تا ایمان آورم ومسلمان شوم. «ازكشف المحجوب»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *