کودتای منحوس هفتم  ثور 1357

بازدیدها: 2423

کودتای منحوس هفتم  ثور 1357

پرواضح است که کودتای منحوس هفتم ثور 1357 نتیجه پلانهای شوم وتوطئه دراز مدت استعمار سرخ اتحاد جماهیرشوروی بوده که به منصه اجرا درآمد. در او انیكه مردم كشور ما در مقابل سربازان اشغالگر انگلیسی سخت مصروف جهاد مقدس و خستگی نا پذیر بودند و از جانب دیگر كشمكش سیاسی داخلی كه ناشی از سیاست تفرقه انداز دشمنان مردم مسلمان ما بود و بی ثباتی كشور ما را می طلبید ، در این گیرودار حكومت تزاری روسیه با استفاده از فرصت بدست آمده برای بلعیدن كشور اسلامی ما نقشه های شوم استعماری را روی دست می گیرند ، اگر به شواهد تاریخی و میثاق های كه در همین مدت با دولت های افغانستان زیر سقف كمك های اقتصادی و عمرانی منعقد نموده بنگریم حقیقت قضیه منعكس می نماید كه روسها برای تحقق اهداف نا مقدس شان قرار داد های چند را در اواسط سالهای (1332-1341) با حكومت وقت به امضأ میرساند ، سیستم دفاعی و نظامی افغانستان كه قبلاً به سیستم تركیه عیار گردیده بود با آمدن سیستم نوین روسی تغییر می یابد ، بد یهیست زمانیكه اسلحه و امكانات روسی سرازیر می گردد خواهی نخواهی به متخصیصین و ماهرین روسی نیز نیاز مبرم احساس میشود .

فعالیت های اشغالگرانه : روسها ازین دریچه آغاز می گردد ، ایجنت های كاجی بی با لباس متخصیصین نظامی وارد كشور ما می گردد ، افراد را به اردو جلب و جذب می نمایند كه درایت پیاده كردن اهداف استعماری آنها را داشته باشند این پروسه زمانی گسترش بیشتر پیدا می كند كه قانون اساسی تصویب می گردد و احزاب اجازه فعالیت سیاسی را كسب میكند ، بنیاد احزاب چپی خلق و پرچم به رهبری تره كی ، كارمل و اكبر خیبر ،  گذاشته می شود ، این احزاب به تشویق مالی سفارت شوروی به جوانان خالی الذهن بهشت برین نظام مار كیستی را نشان میدهند وسخت آنها را فریفته این نظام می كنند، آنجاست كه جوانان تازه جلب شده به عقیده مزخرف بی دین برای تبارز دادن آن ضمن دائر نمودن متنگ  ها ره پیمائی ها و فعالیت های رسانه ئی در قالب جراید خلق و پرچم علناً به مقدسات دینی توهین می كنند ، زعمای وقت دیگر نتوانستند از امواج این عقاید باطله جلوگیری نمایند تا سرانجام كودتای منحوس (7) ثور (1357) به همكاری مستقیم روسها نظام داود خان را سرنگون و افغانستان عزیز را به ورطۀ هلاكت و بد بختی مواجع نمود با وقوع این حادثۀ علم ناك و سلسلۀ شهادت ها ، مهاجرت ها ، زنده به گور نمودن ها ، و مصائب بی شمار دیگری را دامن گیر ملت مظلوم و مسلمان ما نمودند ، هزاران افغان بی گناه روانۀ محابس جهنمی خاد گردید و عدۀ زیاد در تك سلول های مخوف جان باختند.

که انتشار لیست پنــــج هزار شهیـد مظلوم وگلگون قبا که توسط پولیس هالند به نشر رسید گویا این حقیقت است که این شهدأ بین سالهای 1357و1358 از طرف شبکه استخباراتی اداره منفورکمونیستها “اگسا” به شهادت رسیدندکه این لیست توسط امان الله عضو مشهور وبدنام دستگاه استخباراتی وقت درسال 1993میلادی به پولیس هالند به هدف قبولی پناهندگی سیاسی  سپرده شده بوده .

متأسفانه دولت مردان ما به جز از اینکه  مراسم فاتحه این شهدأ به خون غنوده را دربعضی ولایات را اندازی نمایند ودو روز را به عنوان ماتم وعزای عمومی اعلان نمایندکاری دیگررا نتوانستند انجام دهند.

 با توجه به عمق فاجعه باید بیان كرد كه یقیناً كودتای روسی هفتم ثور نقطۀ سیاه در تاریخ معاصر كشور ما محسوب می گردد ، همین واقعۀ علم ناك باعث اشغال كشور اسلامی ما توسط روسها گردید و سر انجام دشمن حیله گر و در كمین نشسته به مرور زمان به اهداف شوم خود دست یازید طوریكه میدانیم خوشبختانه افغانها ملت متعهد به اسلام بوده و در طول تاریخ تحت سیطرۀ‌ هیچ اشغال گر نیامده این بار نیز با اتكاء بر نصرت اقدس الهی و امكانات ابتدائی در دست داشتند توانستند پوز استعمار سرخ را به خاك مذلت مالند و چنان درس عبرت را به روسها و اجیرانش دادند كه ابدا فراموش نخواهد شد .

 از آنجایکه ملت مسلمان افغانستان درطول تاریخ به دشمنانش ثابت نموده که ابداْ زیر یوغ اسارت اغیار نخواهد رفت، اکنون نیز مردم مسلمان ما به آنانیکه اراده باداری را داشته باشند هشدار می دهند  که ای دشمنان سوگند خورده اسلام بدانید ملتی که باورهای دینی شان درقلوبش ریشه عمیق دوانیده هرگزبه ترفندهای شیادانه تان فریب نخواهد خورد وباید علاوه نمود:

برو این  دام را بر مرغ دیگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه

ومن الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *