مقالات

جنگ دادن حيوانات

Views: 954

جنگ دادن حيوانات عمل غير دينی واخلاقی

اسلام دينيست سرا پا رحمت وعطوفت نه تنها اينكه به جامعه انساني توصيه ترحم كردن و داشتن فضائل اخلاقي  را امر مي فرمايد بلكه در باره حسن سلوك با حيوانات نيز  سفارشات را دارد . اگر به احاديث پيامبر بزرگوار بشريت توجه معطوف گردد مشاهده خواهيم كرد كه دين اسلام به چه پيمانه از ايذاء رسانيدن حيوانات به نكوهش ياد نموده است « لعن الله من مثل بالحيوان» لعنت فرموده خداوند كسي را كه حيوانات را مثله مي كند واعضاء آنرا در حال زندگي قطعه قطعه ميكند وهمچنان ارشاد نبوي است « في كل ذات كبد حري اجر» ترجمه: در خوبي كردن به هر حيواني كه داراي جگر تري ميباشد ثواب وجود دارد ويقينا اين حكم حديث پيامبر بزرگوار اسلام بر هر ذيروح اطلاق ميگردد. انسان كه يك موجود اشرف المخلوقات مي باشد وخداوند او را به نطق فصيح مفتخر گردانيده اگر احيانا از جانب كدام ظالم مورد حمله قرار مي گيرد لا اقل با زبان خود ابراز ناراحتي وتنفر كرده ميتواند وديگران را به كمك فرا مي خواند اما حيوانات بي زبان به اين قادر نيستند كه ظالم را مخاطب قرار دهد تا به آن عطوفت نمايد دين اسلام به استثناء حيوانات مؤذي، تعرض را بر حيوانات ديگر منع قرار داده وعلاوه فرموده هنگاميكه حيواني را بخاطر گوشت ذبح مينمائيد به آن رحم نموده وسيله ذبح كردن را تيز كرده تا باعث تكليف آن حيوان نگردد. « من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة» ترجمه: كسيكه رحم ميكند گر چه بر سر بريدن گنجشك هم باشد در فرداي قيامت خداوند تبارك وتعالي با شخص ذابح رحم ميكند ، « اتقو الله في البهايم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة» ترجمه: در مورد حيوانات بي زبان از خدا بترسيد به شيوۀ نيك آنها را سوار شويد وعلوفه خوب برايش بدهيد ، همچنان در حديث ديگر آمده « اذاركبتم الدواب فاعطوها حقها من المنازل ولاتكونوا عليها شياطين» ترجمه زمانيكه بر حيوانات سوار مي شويد پس حق آسايش كردن به آنها بدهيد ومانند شياطين با آنها معامله مكنيد يعني هنگاميكه بر حيوانات سوار مي شويد در مسير راه از آن ها پياده شويد وبگذاريد كه مقدار راه نفس راحتي بكشند. با توجه به اين احاديث نبوي كه پيرامون بر خورد انسانها با حيوانات تحرير گرديد دين مقدس اسلام جايگاه حقوق حيوانات را كاملا مشخص نموده كه چگونه با آنها بر خورد صورت گيرد متأسفانه از مدت هاست كه عمل ذشت ونا پسند سگ جنگي خروس جنگي كرك جنگي وشتر جنگي كه ميراث شوم جاهليت به حساب مي آيد در كشور ما رواج پيدا نموده واكنون كه طبل آزادي از هر طرف نواخته ميشود پروسه جنگ دادن حيوانات ابعاد تازۀ به خود گرفته حتي در اعياد وجمعه ها كه مي بايست مسلمانها به اداكردن فريضۀ الهي وديد وبازديد از اقارب مي پرداخت به آن اعمال شنيع ونكوهيده مبادرت صورت ميگيرد. هزاران پير وجوان در ميادين حضور بهم مي رسانند تا اوقات فراغت را به اين عمل منكر صرف نمايند واين عمل زشت را در حالي انجام ميدهند كه پيامبر بزرگوار بشريت آنرا جدا منع فرموده « نهي رسول الله «ص» عن التحريش بين البهايم» ترجمه: پيامبر  اكرم «ص» از جنگ دادن حيوانات با هم منع فرمودند طبعي است زمانيكه چنين اجتماعات دائر ميگردد صدها هزار افغاني به عنوان شرط وجائزه برد وباخت تعيين ميگردد وديده شده كه در همچو گردهمائي ها كشت وخون صورت مي گيرد ، بد بيني ها عقدها وجنگ هاي ذات البيني در ميان مردم بوجود مي آيد كه چنين حالت را دين مقدس اسلام مورد تحريم قرار داده آنرا رد مي نمايد. بنابر اين وظيفه علماء كرام دانشمندان وچيز فهمان جامعه اسلامي است كه همچو مسابقات به اصطلاح سرگرمي هاي ناجايز ومنكر را ازطريق منابر ورسانه هاي صوتي تصويري مردود داشته عواقب وخيم وزيانبار آنرا گوش زد آنانيكه از حقيقت امر اطلاع ندارند آگاه سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *