حکایات

شاگرد چهل ساله

Views: 9381

شاگرد چهل ساله

فقال مروزی (ابوبکر عبدالله بن احمد بن عبدالله فقیه شافعی متوفی به سال ۴۱۷ قبل از اشتغال به تحصیل بیشهء قفل سازی داشت.

یک روز شنید که قفال شاشی (بوبکر) محمد بن علی بن اسماعیل شاشی متوفی ۳۶۵ مشهور به قفال کبیر قفل کوچکی که وزن آن یک ششم درهم بوده است، ساخته بوده او نیز در صدد بر آمد که قفلی بسازد و در نتیجه قفلی کوچکتر از آنکه قفال کبیر ساخته بود ساخت. اما به خلاف انتظاری که داشت در بین مردم چندان شهرت نیافت و این قضیه را با دلتنگی به یکی از دوستان خود حکایت کرد.

دوستش گفت: شهرت شاشی بر اثر دانش او بود نه قفل سازی وی (قفال) از آن روز به بعد  در راه تحصیل علم قدم گذاشت و در آن وقت چهل ساله بود.

او نزد یکی از علمای مرو رفت و کتاب مختصر مزنی را از وی درس گرفت. روز اول از آن کتاب تنها این عبارت «هذا کتاب اختصرته» را تعلیم گرفت و شب و همه شب به تکرار عبارت مذکور پرداخت اما همین که او را خواب ربود درس خود را فراموش کرد بامدادان بسیار اندوهگین بود که جواب استاد را چه بگوید؟ در آن وقت زن همسایه اش از او پرسید؟ ای ابابکر چرا دیشب پیوسته میگفتی: هذا کتاب اختصرته؟

قفال که عبارت مذکور را فراموش کرده بود خوشحال شد که بیادش آمد جوابی به زن همسایه داد و نزد استاد رفت و حکایت فراموشی خود را بیان کرد.

استاد ویرا تشویق کرد و گفت: اگر به تکرار دروس خود ادامه دهی سر انجام موفق می شوی.

قفال به درس ادامه داد و بالآخره یکی از بزرگان علمای عصر خود شد و نزد سلطان محمود غزنوی قرب و منزلتی به سزا یافت.

خواننده گرامی! هیچ وقتی برای آموختن ناوقت نیست می گویند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است، باید همه ما به دستور نبی کریم صلی الله علیه وسلم گوش فرا دهیم که می فرماید: یا معلم باش یا متعلم.

عزیزان اگر به یک سخن نبی کریم صلی الله علیه وسلم گوش فرا دهیم بی سوادی از جامعه ما کوچ خواهد کرد، امروزه مردم در علوم و فنون به آسمانها می رسند ولی از وجود خود بی خبر می مانند چنانچه مولانا جلال الدین بلخی می گوید:

می شود در علم و فن صاحب نظر                         از درون  خود  نگردد با خبر

علم همان علمی است که به انسان راه راست را نشان دهد، نه هر علمی که انسان فرا می گیرد نه به درد خودش بخورد نه به درد جامعه اش. علم همان علمی است که انسان با فرا گیری آن راه راست، راه هدایت و راه پیروزی دنیا و آخرت را دریابد، حضرت سعدی رحمت الله می گوید:

جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است                       جز سر عشق هر چه بخوانی بطالت است

سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق                             علمی که راه حق ننماید جهالت است

بسیاری ها هستند که با علم شان برکت و خیر ندارند مانند ابری هستند که باران ندارند دانشمندی می گوید: عالم بی عمل به مانند زنبور بی عسل است.

از خداوند به همه شما عزیزان توفیق آموزش علوم اسلامی و عمل به آن را خواهانم مؤفق و کامگار باشید.

التماس دعای خیر داریم.

“حامد پنام مروی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *