مقالات

قدس آرمان هر مسلمان

Views: 5279

قدس آرمان هر مسلمان

« سبحان الذي اسري بعبده ليلامن المسجد الحرام الي المسجدالاقصي الذي باركنا حوله»

پاك است آن خدائي كه بُرد بنده خود را ازمسجد الحرام بسوي مسجد اقصي آن مسجد كه بركت نهاديم گردا گرد آن را

« بيت المقدس حرم الهي ونخستين قبله مسلمانان درزير چكمه هاي يهوديان غاصب »

فلسطين سرزميني است كه مبدء حوادث تاريخي از آن نشأت گرفت ، فلسطين سرزميني است كه در بيت المقدس آن خانه سرا پا نور وشرف درشب معراج به پيامبر اكرم  «ص» افتخارامامت تمام انبياء عظام درآن تفويض گرديد ، فلسطين سر زميني است كه بنيانگذار ملت عدالت گستر يعني سيدنا ابراهيم «ع» از سرزمين طاغوتي نمروديان به آنجا هجرت نمودند وباالآخره سرزميني است كه افتخارات چندين هزار ساله امت اسلام درقلب آن مدفون است كه اينك با زبان حال امت اسلامي را فرا ميخواند كه :!! آهاي امت اسلام بيدار شويد شأن وعظمت گذشته خود را باز يابيد ازتوطئه هاي ابليس مآبان روزگاريهود ونصاري غافل نباشيد .

 تاكي خنجرزهرآلود اسرائيل غاصب درقلب قدس شريف فرو رفته باشد

آري !! گرچه پيرامون مسائل فلسطين همواره چيزي شنيده ايم وخوانده ايم ودراين نوشتار سعي شده كه اهميت ديني وفرهنگي اين ديار دوستان خدا مفصلاً مورد بررسي قرار گيرد وبيش ازپيش به رخداد هاي تاريخي آن مطلع شويم .

فلسطين سرزمين عربي است كه به جانب غرب آن درياي مديترانه ، سمت شمال آن لبنان ، شرق آن كانال اُردن وبطرف جنوب آن شبه جزيره سينا موقعيت دارد .

فلسطين از نقطه نظرجغرافياي به تمام كشورهاي عرب نهايت مهم بوده زيرا كه درقلب اين كشورها تبارز نموده .

نام تاريخي آنرا دانشمندان ومؤرخين بانام يكي از احفاد نوح عليه السلام كه بنام فلسطين ياد مي شد مرتبط ميدانند ودرطول تاريخ فراز ونشيب هاي زيادي را به خود لمس نموده كه نمي شود به اين مقاله كوتاه بيان نمود وبطور فشرده بايد گفت كه درفلسطين خيلي ها از پياميران برحق الهي مدفون است به عنوان مثال بقول ابن بطوحه سياح مشهور درشهر رام الله سيصد « 300 » پيامبر و ازآن جمله حضرت صالح عليه السلام مدفون است ، درشهر بيت اللحم هنوز بقاياي آن درخت خرما وجود دارد كه خداوند براي حضرت مريم مجدّداً سبزگردانيد واين خاتون جنت درحين ولادت حضرت عيسي عليه السلام ازخرماي آن تناول نمود ، درشهرالخليل مقبره هاي حضرت ابراهيم عليه السلام ، حضرت اسحاق عليه السلام ، حضرت يعقوب عليه السلام وازواج مطهرات شان وجود دارند .

درفلسطين وادي موسي درجنوب بيت المقدس موقعيت داشته كه سيدنا موسي عليه السلام به امرخداوند بزرگ عصاي خود را به تخت سنگ زد ودوازده چشمه آب از ان روان گشت . درشهر ناصريه حضرت عيسي عليه السلام ومادرش زندگي كرده قبرحضرت ذوالكفل فرزند ايوب عليه السلام نيز درآنجا است . درشهرحِبريه قبرحضرت شعيب ودخترش بي بي صفوراء .  زوجه حضرت موسي عليه السلام وهفتاد پيامبر ميباشد . درشهر نابلس مقبره هاي حضرت ذكريا عليه السلام ، حضرت يحي عليه السلام وجمع غفيري ازديگر پيامبران وجود دارد . درشهرالكرك مقبره حضرت جعفرطيار پسركاكاي پيامبراكرم صلي الله عليه وسلم ، مقبره حضرت عبدالله بن رواحه  وجايگاه تولد حضرت امام احمد بن شافعي « رح » مي باشد.

قريه كفر بريك كه ازتوابع حيفا است ونام سابق آن مدين است كه حضرت شعيب عليه السلام به مردم اين منطقه بحيث پيامبر فرستاده شد كه دراين قريه حضرت لوط عليه السلام به شمول شصت « 60 » پيامبر مدفون است ودر آن منطقه دلو مملو ازسنگ كه سيدنا موسي عليه السلام گوسفندان حضرت شعيب عليه السلام را به آن آب ميداد . درمنطقه طوي كه نزديك كوه سينا « كوه طور » است درآنجا خداوند جلت عظمته باموسي عليه السلام گفتگوكرد وسپس ايشان را بسوي فرعون فرستاد كه درقرآن كريم درسوره طه از آن ياد شده است . درفلسطين مسجد اقصي ويا همان قدس شريف و قبة الصخر وكليساء قيامت كه درسال « 326 »  قسطنطين پادشاه ديكتاتور ومنحرف مسيحي كه آنرا بنا نهاد موقعيت دارد كه ازآن جهت براي مسلمانان ، يهود ونصاري حائز اهميت است . خلاصه هرچه از فلسطين سرزمين پيامبران و دعوتگران الهي بگوئيم بازهم كم گفته ايم وحق مطلب را ا داء كرده نتوانسته ايم .

وامّا فلسطين بعد ازظهوراسلام درسال يازدهم هجري پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم لشكري را تحت فرماندهي حضرت اسامه بن زيد آماده فتح فلسطين ميكند كه متأسفانه قبل ازحركت مجاهدين اسلام پيامبر بزرگوار بشريت رحلت نمودند بعد ازوقفه در زمان خلافت سيدنا ابوبكرصديق « رض » جيش اسامه تجهيز ورهسپارآن سرزمين گرديد كه درمنطقه غزّه درگيري ميان سربازان اسلام ورومي ها بوقوع پيوست وپيروزي از آن مسلمان ها گرديد امّا به اثرغائله مسيلمه كذاب درمكه ومانعين زكات‌ حضرت اسامه نتوانست دامنه فتوحاتش را گسترش دهد مجبور گرديد كه براي  قلع وقمح كردن مرتدين وارد مدينه شود سپس درسال « 12 » هجري درزمان خلافت حضرت اميرالمؤمنين ابوبكر صديق سه « 3 » لشكر تحت فرماندهي حضرت عمرو بن العاص  » رض »  حضرت شرحبيل بن حسنه « رض » ولشكر سوم تحت  فرماندهي يزيد ابن حضرت معاويه «رض » به مناطق شام وفلسطين فرستاده شد كه يك قسمت آنرا فتح نمودند ولي فتح كامل فلسطين وبيت المقدس درزمان خلافت حضرت عمر فاروق « رض » درسال « 16 » هجري صورت گرفت ونام فلسطين كه به مرور زمان تغيير داده شده بود پس احياء گرديد درحين كه فلسطين درشرف فتح شدن بود رومي ها خواستند كه شخصاً اميرمسلمان ها ازپروسه تسليم شدن آنها نظارت  كنند كه سيدنا عمرفاروق با غلام خويش رهسپار آن ديار ميگردد درمسير راه بين خود وغلامش نوبت سوار شدن به شتر را ميگذارد باالآخره زمانيكه به بيت المقدس ميرسند نوبت سوار شدن غلام است خليفه اسلام امير عادل عمرفاروق « رض » جهاز شتر را گرفته باغلام شتر سوار وارد مقرفرماندهي مجاهدين اسلام ميشوند  مجاهدين اصرار ميكنند چون با رومي ها ملاقات هست خليفه اسلام لباس مندرس وپيوند خورده خود را تبديل كننند كه اين پيشنهاد ازطرف اميرمؤمنين پذيرفته نمي شود وباالآخره به همين وضع فقر ظاهري بارومي ها ملاقات ميكنند رومي ها متحير ميگردند وميگويند كه ما دركتابهاي پيشينه خود ديده بوديم كه بيت المقدس توسط شخص فتح خواهد شد كه يكي ازجمله خصوصياتش اين است كه لباس وصله وپينه داشته باشد . علي اي حال !! يهود كه ازساليان متمادي تحمل اين را نداشت كه قدس شريف دردست مسلمانها باشد پيوست توطئه چيدند تابه اهداف شوم خود نائل گرديدند  وپيوسته درپي تسخير آن بودند درسال « 1897 » ميلادي هرتيزل سركرده يهود در رأس هيأتي باسلطان عبدالحميد ثاني خليفه عثماني ملاقات وضمن گفتگو بخاطر تأسيس حكومت يهود قطعه زميني را ازسلطان خواست كه به او بفروش برساند خليفه مسلمانها هيئت يهود را ذليلانه ازدربار بيرون نمود وابداً تن به چنين ذلّت درنداد باالآخره همين امر باعث شد كه دشمن سوگند خورده اسلام به نحوي سلطان عبدالحميد را معزول نمايند ودر« 13 » آگست سال « 1897 » درشهر باسل سويزرلند طي فرا خوان وسيع اجتماع بزرگ يهود منعقد گرديد و روي موضوعات متعدد ازجمله به هر قيمت كه مي شود دولت يهود بايد تأسيس گردد وديگر همه يهودي ها كمك مالي را جمع آوري كردند تابه مسائل مهم دست رسي پيدا كنند وازپول جمع آوري شده زمين را خريدند وحزب صهونيست را پايه گذاري نمودند . دشمن بازهم به اين اكتفاء ننمود درتركيه حزب قوميه طورانيه را تحت رهبري مدحت پادشاه وانجمن اتحاد وترقي را بوجود آوردند درميان اعراب حزب القومية العربي را تأسيس كه تمام مصارف آنرا   يهودي ها تمويل نمودند وباالآخره به اثر اين حركات ظالمانه خلافت اسلامي پارچه پارچه گرديد كشورهاي ضعيف البنية درهر كنج وكنار بوجود آمدند وقدس شريف را مستقيماً تحت اشغال آوردند كه اينك شصت ودو « 62 » سال مي گذرد هزاران انسان مومن بخاك وخون كشيده شد پنج مليون فلسطين آواره از ديار وكاشانه خود شدند وملل متحد كه همواره سخن ازحقوق بشر برزبان ميراند هنوز هم نتوانسته كه سرزمين هاي اشغالي را ازتسلط يهود بيرون كند واين ملت بغايت مظلوم را  ازشرآنها نجات دهد    وبايد اذعان كرد تازمانيكه امت اسلامي باوحدت كلمه دست به دست هم ندهند بابذل جان ، مال دركنارهم ايستاد نشوند شرارت يهود ازسر مسلمانان فلسطين منتفي نخواهد شد . ما ديديم كه كنفرانس هاي صلح دائر ميگردد ديد و بازديد ها صورت ميگيرد بدون اينكه نتيجه مطلوب بدست آيد بيشتر وضع را وخيم تر نموده باتوجه به اينكه  دراين اواخردركشورهاي عرب برخلاف حكومت هاي خود كامه وغرق درفساد حركت هاي مثبت صورت گرفته تا اين اميد واري را وجود آورد كه ممكن درآينده نزديك مسلمانها به فكراساسي قضيه فلسطين شوند.

اما مسئله كشورخود مان كه يقينا براي همه افغانها حائز اهميت است نيز نگران كننده است باتحولات كه درسال « 2001 »  بوقوع پيوست  وپاي بيش از يكصدوپنجاه هزارنيروي خارجي به افغانستان كشانده شده پيوست آن  حدود صدها مليارد دالرسرا زيركشورماگرديد و 15 سال از اين رويداد سپري گرديده  هنوز هم شصت درصد مردم زير خط فقر زندگي ميكنند میلیونها كودك  ازنعمت سواد محروم اند اضافه ازچهارمليون نفرازبيكاري رنج مي برند درحدود يك ونيم مليون نفربه مواد مخدرمعتاد اند ازطرف ديگركميسيون صلح نتوانسته براي نيل به يك صلح واقعي ميان افغانها كار را ازپيش ببرد تأسيس كليساء ها دركشوروفعاليت هاي مؤسسات بشري با سرازيري فرهنگ ابتذال غربي وهندي چالش هاي است كه در فرا راه دولت مردان كنوني ومردم مسلمان افغانستان قراردارد لذا با تأمل و درایت کامل متوجه دشمنان دیرینه که قرآن برای ما معرفی نموده  باید بوده باشیم.

آنچه گفته آمد اين حقيقت را بازگو ميكند كه مسلمانها ابداً به دوستي دشمنان اسلام خورسند نباشند درواقع جادادن به دشمنان اسلام به مثابه جادادن مار به آستين است هرزمانيكه بتوانند ازنيش پركين وزهر آگين درامان نخواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *