مقالات

واژه فارقلیط

Views: 2804

نگرشی بر واژه فارقلیط

(قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يجدون مكتوبة عندهم في التوارة والانجيل) (سوره اعراف آیه (۱۵۷) ترجمه: کسانیکه پیروی میکند پیغمبری را که نبی امی است که می یابند (نعت) او را نوشته شده نزد خویش در تورات وانجيل.

وايضا قال الله الحكيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) (سوره الصف آیه ۶) ترجمه: و یاد آور باش هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل بی گمان من فرستاده الله بسوی شما هستم, آنچه از تورات که پیش از من بوده تصدیق میکنم و(نیز) مژده دهنده به رسول هستم که بعد از من می آید و نامش “احمداست” .

بیدل کسی به عرش حقیقت نمیرسد                    تا خاک پای احمد مرسل نمیشود

رسالت آخرین سفیر الهی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که مسلماً یک رسالت جهان شمول وفرا مرزی بود و آیه مبارکه (وما ارسلناک الارحمة للعلمین ) تائیدی برهمه همگانی بودن آن شد با آنهم هنگامیکه نور طلوع نبوت آنحضرت صلی الله علیه وسلم جهان تاریک وتار در نور دید، جامعه انسانی مقام وهویت از دسته رفته خود را باز یافت و دانست راه که آنها نصب العین خود گردانیده بود سعادت را در پی نداشت بلکه پندارهای شیطانی بوده که جامعه بشری قهقرا بد بختی سوق می داد وبس ، آنجاست که سردمداران یهودیت و مسیحیت با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم موقف خصمانه می گیرد بشارتهای که در مورد آنحضرت صلی الله علیه وسلم در کتب تورات وانجيل آمده بود با وقاحت بسیار کتمان می نمودند تا با تزویر شیادانه خود توانسته باشند اشخاص نادان وجاهل را اغفال و چند صباحی بازار خرافات شان از رونق باز نماند که این پروسه طاغوتی اش اکنون نیز ادامه داشته و سالانه ملیونها دالر از طرف کشورهای غربی در راس آن واتیکان مرکز اسقف اعظم آنها به مصرف میرسند تا افراد بی بضاعت جهان بویژه مردم آفریقایی را از دین اسلام برگرداند چنانچه در کنفرانس منعقده سال ۱۳۷۸ در واتیکان در حضور پاپ ژان پل دوم از گسترش اسلام در اروپا اظهار نگرانی شد واعلان گردید که کلیسا باید کوشش همه جانبه نماید تا مسلمانان از لحاظ فرهنگی در جامعه غرب محو گردد، هكذا موته کسناف رئیس جمهور رژیم صهیونیست اعلام می کند که گسترش اسلام در اروپا به زیان اسرائیل و کشورهای اروپایی است و باید به هر طریق ممکن جلو آن را گرفت ، آنجاست در کشور دنمارک در چند نوبت به ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اسائه ادب میگردد، کاریکاتور آنحضرت صلی الله علیه وسلم کشیده میشود و به تعقیب آن تری جونز کشیش کلیسا فلوریدا آمریکا طی مراسم قرآنکریم را به آتش می کشد وسربازان کثیف آمریکایی مستقر در کشور ما نیز به تبعیت تری جونز این عمل نا بخشودنی را انجام می دهد اما بر عکس از آنجائیکه خداوند جلت عظمته اتمام کننده نور خود است حقائق روز به روز آشکار می گردد، انسانهای ژرفنگر در مورد اسلام ورسالت خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به تحقیق و کنکاش می پردازد و در می یابند که در کتابهای تورات و انجیل از آمدن آنحضرت صلی الله علیه وسلم بشارتهای داده شد و ایشان را تندیس رحمت و رستگاری جامعه بشری خوانده است.

بنابر این در این نوشته سعی شد که به فحوای:

خوشتر آن باشد که سردلبران                   گفته آیددر حدیث دیگران

بعضی از اعترافات آنانیکه قبلا در جناح مخالف اسلام و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قرار داشتند. و پس از آنکه مطالعه دقیق پیرامون آن بعمل آوردند و به اسلام گرویدند و تفسیر واقعی لفظ فارقلیط (احمد و محمود) را به گونه ی غیر واقعی ترجمه میکردند و اینک به مطالعه دقیق اسلام به شاهراه سعادت نائل آمده و اسلام رایگان دین که فوز وفلاح دنیوی و اُخروی در آن مضمر است شناختند به همه رهروان آنحضرت صلی الله علیه وسلم پیشکش نمایم. ابراهيم خليل فليبس استاد سابق فوق لیسانس در فلسفه ولاهوت که علاوه بر زبانهای عربی انگلیسی زبانهای یونانی ، آرامی وعبری نیز دست رسی پیدا می کند، پس مطالعه و تحقیق در مورد عهد عتیق وجدید، تفاسیر وشرح های آنها، تاریخ کلیسا و تبلیغ برای مسیحت و ارتباط آن با جامعه مسلمانان پرداخت ودکترای خود را تحت عنوان (چگونگی از بین بردن اسلام به کمک مسلمانان) نوشت نامبرده در مورد چگونگی اسلام اظهار می دارد من در کارهای تحقیقاتی راجع به اسلام زمانی که به این آیه قرآن (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورة والانجيل)

همچنان آیه کریمه (مبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد)

تصمیم گرفتم که در مورد آنها در کتاب مقدس تحقیق کنم، اگر چه بنا به نظر قرآن تورات وانجیل تحریف شده اند اما من میخواستم ببینم که آیا میتوان اشاراتی را در این مورد یافت که بنی اسرائیل زیاد به آنها توجهی نکرده اند و ازین رو در صدد تحریف آنها برنیامده باشد زیرا آنچه که به وضوح در باره پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم در تورات و انجیل اصلی آمده است با توجه به دشمنی پیروان این ادیان با اسلام قطعا تحریف و تبدیل شده است چند سال متوالی به تحقیقات فشرده خود ادامه دادم وسر انجام به واقعیت های دست یافتم که تحریف و تبدیلی در آن صورت نگرفته بود ، برای مثال: درسفر تثنیه کتاب پنجم از کتابهای تورات چنین آمده است (پیامبری مانند تو از میان برادرانتان مبعوث خواهم نمود و کلامم را در دهان او می گذارم تا به آنچه که من سفارش می کنم به آنان سخن گوید) از خودم پرسیدم منظور از برادران شان چیست؟ اگر منظور بنی اسرائیل باشد باید می گفت از خودشان وچون گفته است از میان برادران شان پس منظور پسرعموهای آنان است آیا منظور از پسر عموها) فرزندان عیسوی برادر عقوب (اسرائیل) می باشند؟

اما در سفر تثنیه اصحاح 2 عدد ۴ خداوند به موسی پیامبر می فرماید شما به ستاره برادران تان از فرزندان عیسوی عبور می کنید……)) بنا بر این به فرزندان عيسو با کلمه برادران است اما برادران تان با اشاره به فرزندان برادران اسحاق باشد اسحاق جد بنی اسرائیل است و برادر او اسماعیل است که جد قیدار می باشد و قیدار نیز جد پیامبر شد و سپس در باره عبارت مانند تو در جمله قبل توقف نمودم تا منظور  آن را درک کنم و سه بار پیامبر موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم را با هم مقایسه نمودم تا ببینم که کدام یک مانند موسی است ، تفاوت موسی باعیسی زیاد بود، زیرا بر اساسی عقیده مسیحیت او خداوند مجسم وفرزند خدای حقیقی اقنوم دوم از اقانیم سه گانه بود و بر صلیب کشته شده، در حالیکه موسی ومحمد بنده خدا و پیامبر بودند که با مرگ طبیعی از دنیا رفتند ، بنا بر این عبارت (مانند تو) به محمد نزدیکتر است تا به عیسی اما در مورد عبارت (کلامم را در دهان او می گذارم) به این نتیجه رسیدم که آن نیز به محمد ص بر می گردد ، زیرا با توجه به زندگی او در می یابیم که او شخص بی سواد و ناخوانده بود که تا سن چهل سالگی چیزی از قرآن بیان ننموده و از آن پس قرآن در دهان او گذاشته شده است، مژده دیگر در تورات در سفراشعيا اصحاح ۷۹ آمده است آنجا که میگوید ((کتاب را برای کسی که خواندن و نوشتن نمیداند بلند خواهد کرد و به او میگویند بخوان او نیز گوید من بیسواد و نا خوانده ام……….و)

و اما در تحقیق که در اناجیل داشتم بیشترین و واضح ترین مژده هابه نبوت محمد صلی الله علیه وسلم را در انجیل برنا یافتم و تنها در ۴۵ آیه از محمد نام گرفته شده در انجیل های چهارگانه بجز انجیل برنا در مورد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چیزی دیده نشده این درحالیست که در انجیل برنا بصورت متعدد به آمدن محمد صلی الله علیه وسلم بشارت داده شده است، از این رو اربابان کلیسا آن انجیل را قبول ندارند در انجیل برنا با اصحاح ۱۶۳ آمده است که روزی یکی از شاگردان گفت، بعد از من محمد پیامبر خدا خواهد آمد. مانند ابری سفیدی که تمام مومنان زیر سایه او قرار خواهند گرفت و در آیه دیگر انجیل برنا با اصحاح ۷۲ آمده است که روزی اندر یاس شاگرد از مسیح پرسید، ای معلم! چه هنگام محمد خواهد آمد؟ نشانه او چیست تا ما او را بشناسیم؟ مسیح جواب داد، محمد در زمان مانمی آید بلکه بعد از گذشت صدها سال، زمانی که انجيل تحریف شده است خواهد آمد وشمار ایمان داران در آن زمان از سی نفر بیشتر نخواهد بود در آن زمان است که خداوند محمد را مبعوث خواهد نمود همچنان در انجیل یوحنا نیز نه بار پیشگویی به نبوت برفارقلیط شده است که این کلمه پنج معنا دارد که عبارت از؛ تسلیت دهنده، شفیع، طرفدار، ستایش شده در زمین وستایش شده در آسمان (محمد و محمود) وحقا که این القاب بر پیامبر اسلام منطبق هستند، در اصحاح ۱۴عدد ۱۶ و ۱۷ در انجیل یوحنا انه است (من دست دعا بسوی خدا بر میدارم که تسلیت دهنده آخرین به شما عطا کند تا روح حقیقت الى الابد با شما باشد) و در پیشگویی دیگر در اصحاح ۱۶عد ۱۳ و ۱۴ ا است (و اما زمانی که آن روح حقیقت نزد شما آید، همگی شما را به حقیقت رهنمون می سازد زیرا او از خود سخن نمی گوید و آنچه را که می شنود به شما می گوید و به امور آینده شما را خبر می دهد و از من ستایش می کند) واین مصداق کلام الهی در قرآن است که میفرماید: بگو به درستی که من بشری همانند شما هستم که به من وحی میشود که به حقیقت خدای شما خدای یگانه است پس هر کس که به لقای پروردگارش امیدوار است، باید کردار نیک انجام داده و در پرستش پروردگارش برای او شریکی قائل نشود.

مولف کتاب رليس الاعلام) در مقدمه این کتاب ماجرای عجیب اسلام آوردنش چنین شرح میدهد، بعد از تجسس بسیار وزحمات فوق العاده ، خدمت کشیش والا مقام رسیدم که از نظر زهد و تقوی ممتاز بود، فرقه (کاتولیک) از سلاطین وغيره سوالات دینی خود را به او مراجعه می کردند، من نزد او مدتی مذاهب مختلفه نصارا را فرا می گرفتم ، با وصف اینکه شاگردان زیاد داشت، ولی در میان همه به من علاقه خاصی داشت ، کلیدهای منزل او همه در دست من بود فقط کلید یکی از صندوق خانه ها را پیش خود نگاه داشته بود، روزی به کشیش مزبور عارضه رخ داد، به من گفت به شاگردها بگو حال تدریس ندارم وقتی نزد شاگردان آمدم، دیدم مشغول بحث هستند این بحث منجر به معنای لفظ فارقلیط درسریانی و(پریکلتوس) به زبان یونانی بود هرکس راجع به این واژه ابراز نظر می نمود، پس از باز گشت استاد پرسید امروز چه مباحثه کردید؟ گفتم در مورد لفظ فارقلیط گفتگو داشتم ایشان گفت شما کدام قول را اختیار کردید گفتم مختار فلان مفسر را اختیار کرده ام کشیش گفت: تقصیر نکرده اید ولیکن حق و واقع خلاف همه اقوال است ، زیرا حقیقت را نمیدانند مگر را سخان في العلم من اصرار کردم که معنای آنرا بمن بگوئید، وی سخت گریست و گفت هیچ چیز از تو مضایقه نمی کنم ، در فراگرفتن معنی اسم اثری بزرگ است ولی به مجرد انتشار من و تو را خواهند کشت، چنانچه عهد کنی به کسی نگویی ، این معنا اظهار من کنم ، خلاصه من به تمام مقدسات سوگند نمودم تا ایشان را متيقن ساختم که این سر را افشا ننمایم، آنگاه فرمود این اسم از اسما پیامبر مسلمین و به معنی احمد محمود، است بعد از آن کلید آن اطاق کوچک را به من داد و گفت در فلان صندوق را اردن وفلان وفلان کتاب را بیاور، کتاب ها را نزد استاد آوردم این دو کتاب به خط یونانی ربانی پیش از ظهور اسلام بر پوست نوشته شده بود در هر دو کتاب لفظ فارقلیط را به معنای احمد و محمد ترجمه نموده سپس استاد اضافه کرد علمأ نصارا قبل از ظهور او ای نداشتند که فارقلیط به معنا احمد ومحمد است، ولی بعد از ظهور محمد صلی الله علیه وسلم برای بقای ریاست خود و استفاده مادی ، آنرا تأویل کردند و معنای دیگری را برای آن اختراع نمودند و آن معنا قطعا منظور صاحب انجیل نبوده است ، سوال کردم در باره دین نصارا ی میگویی ؟ گفت با امدن اسلام منسوخ است واین لفظ را سه بار تکرار نمود سپس گفت در این زمان طریقه نجات وطريقه مستقیم کدام است گفت مختصر است در متابعت محمد صلی الله علیه وسلم گفتم آیا تابعان او از اهل نجات اند؟ گفت آری! بخدا سوگند که اهل نجات اند، سپس استاد گریه کرد و من هم بسیار گریستم ، گفت اگر آخرت ونجات میخواهی البته باید دین حق را قبول نمایی و من همیشه ترا دعا می کنم، بشرط اینکه در روز قیامت شاهد باشی که در باطن مسلمان و از تابعان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هستم و هیچ شک نیست که امروز بر روی زمین ، دین اسلام دین خدا است. با توجه به آنچه که تحریر گردید، گرویدن محققین و دانشمندان به دین مقدس اسلام و تسلیم شدن به حقانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این رخدادها مبین این امر است که جهان بویژه سردمداران یهودیت و مسیحیت بیش از پیش از گسترش و نفوذ اسلام در جوامع غربی که یقینا از خرافات کلیسا به ستوده آمده و تشنه معنویت وحقیقت است در هراس افتاده و آنان این حقیقت را خوب لمس مینمایند که دیگر آن ایام به سر رسیده که مردم بدون تحقیق راه باطل را به پیمایند بلکه امروز به مدد علم و دانش و تعقل در جهان پهناور هستی به این نتیجه می رسند که یقین پیامبر عظیم الشأن اسلام آخرین پیام رسان الهیست و در پیروی آنحضرت صلی الله علیه وسلم سعادت دارین نهفته و کشتی متلاطم بشری به ساحل نجات خواهند رسید. وماذلك على الله بعزیز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *