فلسفه عاشورا

فلسفه ای عاشورا و قیام سیدالشهداء امام حسین رضی الله عنه

رمز قرآن از حسین آموختیم                      ز آتش او شعله ها افروختیم

قیام سیدالشهداء امام حسین رضی الله عنه نوۀ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم بخاطر حفاظت از دین و ارزش های اسلامی و قرآنی بود نه بخاطر کسب قدرت و امارت، به همگان معلوم است که حکومت یزید حکومت استبداد وجور و ظلم بود و این قدرت کذائی را یزید به وسیله ای زر و زور و غدر و فریب به دست آورد نه به وسیله ای عدالت و تقوی و خیر خواهی، سیدالشهداء امام حسین رضی الله عنه به خوبی می دانست که در این مبارزه ای مقدس، خود شهید می شود و اولاد و خانواده اش به خاک و خون می قلطند و از راه نظامی قدرت مقابله با عساکر تا دندان مسلح یزید را ندارد ولی عشق او به قرآن و اسلام او را وادار به قیام کرد تا باشد که در برابر ظلم و استبداد و جور، امر به معروف و نهی از منکر کرده چهرۀ از حکومت های خود و مخالف عدالت اسلامی را به جهان معرفی کند تا همه جهانیان به خصوص امت مسلمه بدانند که می شود با حکومت های ضد عدالت اسلامی هم چون حکومت یزید مقابله کرد.

بناءَ:

خون او تفسیر این اسرار کرد        ملت خوابیده را بیدار کرد

 قیام جوان مردانه و دین خواهانه ای امام حسین سرور و سالار شهدای ملت های خوابیده را بیدار کرد و به ایشان درس فدا کاری و از خود گذری را به خاطر حفظ و احیای ارزش های اسلامی آموخته و خود و جگر گوشه های خود را در راه اسلام عزیز و دین جد خود فدا کرد. به حق می توان ادعا کرد که امروز در هر گوشه و کنار جهان به خصوص در میان امت های اسلامی همه صداهای که بخاطر آزادی و دین دوستی بلند شده است، همه بر گرفته شده و الهام گرفته از قیام جانانه سیدالشهداء امام حسین رضی الله عنه نوه پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم است که می گویند:

رمز قرآن از حسین آموختیم                      ز آتش او شعله ها افروختیم

اگر خدای نا کرده امام حسین رضی الله عنه در مقابل حکومت جور و استبداد یزید تسلیم می شد و برای یزید بیعت می کرد چه جوابی در مقابل جد خود حضرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم می داشت چگونه می توانست ادعا کند از دین جد خود و ارزش های آن خوب پاسداری کرده است؛ حضرت امام حسین با ریختاندن خون خود در دشت کربلاء درس را برای جهان داد تا ختم دنیا ادامه دارد، و فلسفه قیام سیدالشهداء درسی برای همه مسلمین جهان است. از قیام جانانه حضرت سیدالشهداء امام حسین رضی الله عنه از تاریخ یک هزار و چهار صد قبل تا حال در تمام ممالک اسلامی یاد آوری می شود و از فدا کاری های او سخن به میان آورده می شود. ولی از همه مرثیه خوانی ها و روضه خوانی ها و شعار دادن ها بهتر این خواهد بود که ما درس فدا کاری را علماَ و عملاَ از امام حسین رضی الله عنه بیاموزیم و امروز که یهود و نصاری برای از بین بردن ارزش های اسلامی بیشتر از پیش قد علم کرده مسلمانان را از راه های مختلف به خاک و خون می کشند (وحدت) کلمه را بیش از پیش تقویت بخشیم و در مقابل حکومت های جور و ظلم و خلاف اسلامی جداَ مبارزه کنیم و مگذاریم که دشمن میان ما تفرقه و اختلاف ایجاد کند و خود بر سر ما قدرت نمایی و حکومت کنند و ما در حفظ دین خدا بی تفاوت باشیم.

و من التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *