مقالات

تكبيرات تشريق

Views: 9936

تكبيرات تشريق

بر هر مسلماني واجب است كه تكبيرات تشريق را بعد از نماز صبح روز عرفه آغاز وتا عصر روز سيزدهم بعد از هر نماز فرض با آواز بلند يك مرتبه بخواند وبراي زنها هم واجب است كه تكبيرات تشريق را بعد از نماز صبح روز عرفه تا بعد از نماز عصر روز سيزدهم آهسته بگويند . تكبيرات تشريق اين است« الله اكبر الله اكبر ، لااله الاالله والله اكبر ، الله اكبر ولله الحمد» 
فتوی براین است که مقتدی وتنها گذار در این امر مساوی اند ، ونیز بر مرد وزن واجب می باشد ، البته زن به آواز بلند تکبیر نگوید ، بلکه آهسته بگوید ( ردالمحتار )

تکبیرات حج

یاد آوری:
گفتن تکبیرات تشریق باید به آواز بلند باشد ، چه بسا افراد در این رابطه غفلت می نمایند یا تکبیر را نمی گویند ویا جملات آن را آهسته می خوانند که باید اگر چنین نقصی باشد اصلاح گردد.
تکبیر تشریق باید فورا بعد از ادای نماز خوانده شود معنای فوریت آنست که در میان نماز وتکبیر تشریق خالیگاهی وجود نداشته باشد تا مانع تکبیر گردد ، اگر از مسجد بیرون گردید روی قصد ویا فراموشی سخن زد یا قصدا بی وضوء شد ، تکبیر ساقط میگردد . اما اگر به فراموشی بی وضوء گردید ، صحیح آنست که بخاطر طهارت خارج نشده وتکبیر بگوید در مورد پشت گرداندن بسوی قبله دو روایت است ولی صحیح آنست که ساقط نمی شود . ( الدرالمختار جلد 1 صفحه 562) واگر بعد از فرض نماز سنت ویا نفل خواندو ویا به ذکر واراد مشغول شد بعدا به یادش آمد تکبیر را بگوید مشکلی نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *