مقالات

در جمع آوری مال پنج چیز وجود دارد:

Views: 7

در جمع آوری مال پنج چیز وجود دارد:

رسول اکرم ص فرمودند: در جمع آوری مال پنج چیز وجود دارد:

کوشش وجدیت برای بدست آوردن آن.

عافل شدن از یاد خدا به خاطر اصلاح آن.

ترس از غاصب وسارق ( بری محافظت ) آن.

تحمل وقبول نام بخیل وحسود برای خود.

جدا شدن ودوری از صلحاء به خاطر آن.

در دور انداختن مال پنج چیز وجود دارد:

راحت بودن نفس ، در جهت بدست آوردن آن.

فراغت یافتن برای ذکر خدا ، به علت مشغول نبودن به محافظت آن .

کسب کرامت نفس برای آن .

امین بودن از سارق وغاصب.

همنشینی با صلحاء به علت مشغول نشدن به آن .

سفیان ثوری رح  فرمودند: فقرا پنچ چیز واغنیاء پنج چیز را اختیار وانتخاب می کنند :

فقرا راحتی وآسایش واغنیا رنج وزحمات.

فقرا فراغت قلب ، واغنیا مشغولیت قلب.

فقرا بندگی وعبادت پروردگار ، واغنیا بندگی وبردگی دنیا.

فقرا سبکی حساب ، واغنیا سنگینی حساب.

فقرا درجه ومقام علیا، واغنیا درجه نازل وسفلا.

 

عبدالله انطاکی رح فرموده است: پنج چیز داروی قلب هستند.

همنشینی با صالحان

تلاوت قرآن کریم

خالی نگاه داشتن شکم ( کم خوردن)

شب زنده داری.

دعا وتضرع وقت سحر.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *