حکایات

دشواری حساب در قیامت:ـ

Views: 49

دشواری حساب در قیامت:ـ

پدری مر پسر خویش را گفت: امروز هر چه با مردم گویی وبر زبان خود رانی ( به هنگام) نماز شام همه با من بگوی وسکنات وحرکات خویش بر من عرض کن .

آن پسر نماز شام به جهدی ورنجی عظیم وتکلّفی تمام ، یک روزه گفتار وکردار خویش با پدر گفت.

دیگر روز پدر همین در خواست کرد ، پسر گفت : زینهار ای پدر هر چه خواهی از رنج وکلفت بر من بنه وپدر گفت : ای مسکین مرا مقصود آن است که بیدار وهوشیار باشی واز موقف حساب وعرض قیامت بترسی ، امروز حساب یک روزه با پدر خویش با چندین لطف که با تو دارد طاقت نداری فردا حساب همه ای عمر با چندان قهر ومناقشت چون طاقت آری ؟ ( تفسیر کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری رح جلد 5 صفحه 536)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *