حدیث

دوری جستن از خصلت های بد:ـ

Views: 4

دوری جستن از خصلت های بد:ـ

رسول اکرم (ص) می فرمایند : زنهار از غیبت دوری جوئید به حقیقت غیبت بدتر از زنا است مردی که زنا کند وتوبه نماید خداوند ج توبه اش را می پذیرد لکن کسی که غیبت می کند توبه اش قبول نمی شود تا صاحب غیبت او را نبخشد. (رواه ابن ابی الدنیا والطبرانی عن جابر رض)

رسول الله (ص) می فرمایند : زنهار از تکبر دوری جوئید همانا تکبر ابلیس را وادار ساخت که به آدم سجده نکند.

 زنهار از حرص وطمع بپرهیزید حرص آدم (ع) را وادار نمود که از درخت گندم بخورد . زنهار از حسد دوری جوئید زیرا پسران آدم (ع) که یکی دیگری را به قتل رسانید حسد باعث کشتن آن دیگری شد.

 کبر وحرص وحسد ریشه ای همه ای خطاها هستند. (رواه ابن عساکر عن ابن مسعود رض)

رسول خدا (ص) می فرمایند: زنهار از قرض دوری جوئید همانا قرض پریشانی وغم شب وذلیلی وخواری روز است. (رواه البیهقی عن انس رض)

 

 

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *