مقالات

از سختیها اندوهگین مباش :ـ

Views: 12

از سختیها اندوهگین مباش :ـ

سختیها ورنجها دل را قوی می گرداند ، گناهان را پاک می نماید ، کمر خود پسندی را می شکند وتکبر را نابود می کند ، در میان سختیها ورنجها ، غفلت ذوب می شود ، چراغ آگاهی بر افروخته می گردد ، مهر وعاطفه مردم به سوی تو جلب می شود وصالحان برایت دعا می کنند ، انسان در سختیها در برابر خداوند، فروتنی وکرنش می نماید وتسلیم خداوند یگانه قهار می گردد ، سختیها باز دارنده وهشدار دهنده هستند.

 انسان در سختیها به یاد خداوند متعال می افتد وبا پیشه کردن صبر وشکیبایی ، فروتنی می نماید واز رنجهایی که می برد ، به پاداش الهی امیدوار می شود وبرای حاضر شدن در درگاه خداوند آماده می گردد.

سختی ها وناخوشیها ، انسان را از تمایل به دنیا وراضی بودن به آن وآرایش یافتن در آغوش آن باز می دارد . لطفهای پنهان وگناهان پوشیده وهمچنین عفو وگذشت خداوند ، بسی بزرگتر از اشتباهات وسختیها هستند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *