پاسخ به سوالات شرعی

پاسخ به سوالات شرعی:ـ

بازدیدها: 248

پاسخ به سوالات شرعی:ـ

سوال : شخصیکه از عهده کاری بر آمده نمی تواند اهلیت آنرا ندارد توظیف نمودن آن به آن وظیفه چه حکم دارد؟

جواب : در حدیث شریف آمده هرگاه که کاری به غیر اهل آن سپرده شود آنگاه منتظر آمدن قیامت باشید . در ردالمحتار صفحه 382 جلد 4 به نقل از کتاب الصلح بزازیه آورده اگر امیر مسلمین شخصی غیر مستحق را به کاری می گمارد دو مرتبه مرتکب ظلم میشود. 1ـ به منع شخص مستحق. 2 ـ توظیف غیر مستحق.

سوال: این سخن حقیقت دارد که میگویند هرگاه که کارها به غیر اهل آن سپرده شود در آندم باید آمدن قیامت را انتظار نمود ؟

جواب : این سخن همچنان که مشهور است عین مضمون صریح حدیث بخاری بروایت ابوهریره رض میباشد. ( مراجعه شود مشکوة صفحه 469)

سوال : این سخن حقیقت دارد که در وقت قرب قیامت علماء از بین میروند ومردم جهال وزناکار وشراب خوار کثرت پیدا میکنند؟

جواب : این سه مضمون با علاوه کثرت زنها در بخاری ومسلم بروایت حضرت انس رض موجود است . (مراجعه شود مشکوة صفحه 469)

سوال : این سخن حقیقت دارد که در زمان قرب قیامت اشخاص متدین وپارسا آرزو میکنند ای کاش در بدل این مرده درین قبر میبودم؟

جواب : این سخن بعینه معنای حدیث است که امام مسلم از حضرت ابی هریره رض روایت دارد . (مشکوة صفحه 469)

سوال : این سخن حقیقت دارد که میگویند یکی ازعلامات خروج حضرت مهدی رض این است که مهر زنها بلند میرود؟

جواب : این سخن در تذکره امام قرطبی صفحه 638 جلد 1 ورساله عرف الوردی فی اخبارالمهدی منضمه ای الحاوی للفتاوی علامه جلال الدین سیوطی مذکور است اگر ضرورت باشد دیده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.