حدیث

خوشی باد برای کسانی که:ـ

Views: 12

خوشی باد برای کسانی که:ـ

رسول الله ص می فرمایند: خوشا به کسی که تواضع نماید به نوعی که دچار نقص نشود ونفس خود را ذلیل وحقیر شمارد به نحوی که پستی ودنائت به او روی نیاورد. از ثروتی که جمع نموده اضافه وزیادی آن را بر فقراء انفاق نماید ، به نوعی که معصیت نباشد.

وبا اهل علم وفضل می نشیند واز نصایح آنان بهره مند می شود ، وبه آنان که ذلیل وفقیر وناتوانند ترحم می نماید .

خوشا به حال کسی که نفسش ذلیل باشد وکسبش پاک ، باطنش نیکو ، ظاهر محترم واز مردم شرش را دور دارد.

خوشا به حال کسی که به علمش عمل کند ومازاد از مالش را انفاق نماید حرف زیاد نزند. ( رواه البخاری فی التاریخ الکبیر والطبرانی والبیهقی عن رکب المصری رض)

رسول الله ص فرمودند : خوشا به حال کسی که به عیب خود مشغول شود واز عیب جوئی دیگران دوری نماید. از مال وپول زیادی که دارد انفاق کند واز سخن گفتن زیاد وبی مورد دوری جوید. ( رواه الدیلمی عن انس رض)

وهمچنان رسول الله ص فرمودند: خوشا به حال کسی که زبانش را در اختیار دارد ومالک زبان خودش است ودر منزل خود بنشیند وبر خطاهای خود گریه نماید . ( رواه الطبرانی عن ثوبان رض)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *