مقالات

انسان شکیبا به بهترین چیز دست می یابد:ـ

Views: 13

انسان شکیبا به بهترین چیز دست می یابد:ـ

از عبدالله بن مسعود رض روایت است که گفت : موفقیت ورحمت ،  در یقین ورضامندی است واندوه وناراحتی ، در شک وناخشنودی نهفته می باشد.

 ونیز گفت : فردی که شکیبایی می ورزد به بهترین چیز دست می یازد.

ابان بن تغلب می گوید: از بادیه نشینی شنیدم که می گفت: یکی از بهترین آداب مردان این است که هرگاه بلایی به آنها برسد ، شکیبایی می ورزند وبه دور شدن بلا امیدوار می شوند تا جایی که بر اثر شکیبایی چنان می بینند که گویا دارند از آن رهایی می یابند وبر خدا توکل می کنند وبه او گمان نیک دارند . پس هرگاه مرد دارای این ویژگی باشد ، دیری نمی گذرد که خداوند نیاز او را بر آورده می سازد واندوه وغم او را دور می نماید وخواسته اش را بر آورده می کند در حالی که دین وآبرو وجوانمردیش را از دست نداده است.

اصمعی رح از بادیه نشینی نقل می کند که گفت : شر را به وسیله خیر کم کن واز شر امید خیر داشته باش چه بسا زندگی وحیاتی که سبب آن ، طلب مرگ بوده است وچه بسا مرگی که سبب آن طلب زندگی می باشد وبیشتر امنیت از سوی هراس می آید.

حسن بن سهل (رح) مشکلات وبلاها را چنین توصیف کرده است: انسان به وسیله مشکلات از گناهان پاک می شود مشکلات باعث می شوند تا انسان از خواب غفلت بیدار شود وبا صبر وشکیبایی سزاوار پاداش گردد ، نعمتها را به یاد آورد وپاداش خداوندی را طلب کند آنچه خداوند در نظر بگیرد وفیصله نماید بهتر است .

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *