مقالات

علامات قیامت:  دوستان ظاهر ودشمنان باطن پیدا خواهند شد:ـ

Views: 21

علامات قیامت:

 دوستان ظاهر ودشمنان باطن پیدا خواهند شد:ـ

حضرت معاذ بن جبل (رض) می فرماید که رسول خدا (ص) فرمودند: در آخر زمان چنان کسانی خواهند بود که در ظاهر اظهار برادری می کنند ودر باطن دشمن خواهند بود عرض شد یا رسول الله چرا اینطور می شود؟ فرمودند: بعضی از بعضی طمع دارند وبعضی از بعضی خوف ازین سبب در ظاهر دوست ودر باطن دشمن خواهند بود. ( رواه احمد )

این مرض هم عمومیت پیدا کرده است که روابط دوستانه را در وقت ملاقات نشان می دهند، ودر غیاب مانند دشمنان مذمت وبدگویی می کنند وسبب آن مطابق ارشاد آنحضرت (ص) همین است که برای حصول غرض وطمع خود ظاهرا تعلقات ودوستی خود را نشان می دهند حال آنکه از آن شخص ، در دل بغض ونفرت دارند ، وارشاد فرمودند: که سبب دوم این حرکت مذموم خوف است یعنی شخصی را به سبب اقتدار وجاه وحشمت او خوب تعریفش می کنند حال آنکه دل از بدیهایش لبریز شده ودر سینه آتش بغض او شعله ور شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *