مقالات

زندگی سراسر رنج وخستگی است :ـ

Views: 63

 زندگی سراسر رنج وخستگی است:ـ

از اینکه صفای زندگی با مشکلا ت مکدر می گردد ، غم مخور ، چون زندگی این گونه آفریده شده است.

 اصل در این زندگی ، دشواریها ورنجهاست وشادی در زندگی امری عارضی است که کمتر رخ می دهد تو چگونه به این دنیا دل  خوشی می کنی ؟ حال آنکه خداوند متعال آن را برای دوستان خود به عنوان جایگاه همیشگی نپسندیده است ؟

اگر دنیا ، سرای آزمایش نبود ؛ هیچ بیماری ورنجی در آن وجود نداشت ودنیا برای پیامبران ع وانسانهای برگزیده به تنگ نمی آمد .

انسان تا پایان عمرش از گرفتاریها رنج می برد . قوم نوح ع او را تکذیب کردند واو را به مسخره گرفتند . ابراهیم ع را در آتش انداختند وی رنج کشیدن کارد بر گلوی فرزندش را با جان ودل پذیرفت . چشمان یعقوب ع از گریه زیاد کور شد ، موسی ع از یک سو از ستم فرعون رنج برد واز طرفی قومش او را مورد اذیت وآزار قرار دادند؛ عیسی ع با فقر وتنگدستی زندگی کرد، رسول الله ص با فقر دست وپنجه نرم نمودند وعمویش حمزه که او را از همه خویشاوندانش بیشتر دوست داشت کشته شد وهمچنان آنحضرت ص از بی توجهی قومش به خود رنجها کشید وبه قدری اذیت وآزار دید که سایر پیامبران ومردمان ندیدند. وغیره پیامبران واولیای خداوند متعال چی مشکلاتی که ندیدند.

اگر دنیا برای لذت وشادی آفریده می شد ، مومن در آن هیچ بهره ای نمی داشت . پیامبر ص می فرمایند: دنیا زندان مومن وبهشت کافر است .

در دنیا صالحان زندانی شده وعلمای عامل ، مورد آزمایش قرار گرفته وبه سختیها مبتلا گشته اند ، زندگی به کام اولیای بزرگ تلخ گردیده وصفای زندگی انسانهای راستین وصادق مکدر وتیره شده است.

زید بن ثابت رض می گوید : از پیامبر اکرم ص شنیدم که فرمودند: هرکس برای دنیا اندوهگین شود خداوند کارش را پراکنده می نماید وفقر او را میان چشمانش قرار می دهد واز دنیا فقط همان به او می رسد که برایش مقدر شده است . وهر کس که آخرت نیت وهدف او باشد خداوند کار وبارش را جمع وجور می نماید وتوانگری واستغنایش را در دلش قرار می دهد ودنیا خوار ومسخر او می گردد.

عبد الله بن مسعود رض می گوید : از پیامبران تان (ع) شنیدم که فرمودند: هرکس تمام غمها را یک غم کند وفقط به فکر وغم آخرت خود باشد ، خداوند او را از غم وناراحتی دنیا کفایت می کند وهرکس در مورد احوال واوضاع دنیا غم بخورد خداوند متعال توجه نمی کند که چنین فردی در کدام وادی دنیا به هلاکت می رسد.

نویسنده معروف می گوید: از شیوه های نادان وآزمند بپرهیز وبه صبر وشکیبایی پناه ببر آنگاه شادمان وسر حال خواهی شد.

کسی که می خواهد حقش را از دنیا بگیرد بدون دلیل شکست خورده است.

بی آنکه شکر بگزاریم از ما عفو وگذشت می کند وبی هیچ مشکلی ما را حفاظت می نماید.

هرگاه لطف خداوند بیاید فتحی برای بیرون رفتن از سختیها خواهد بود.

لطف الهی انسان را از تنگناه به راحتی وگشایش می برد واز غم به شادی می رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *