مقالات

فضایل اعتکاف :ـ

Views: 98

فضایل اعتکاف :ـ

بنام خداوند یگانه ویکتا به یک عبادت بسیار بزرگ وسنت موکده ای رسول معظم اسلام یعنی اعتکاف وفضایل آن می پردازیم : نخست معنی اعتکاف ماندن در مسجد را به نیت اعتکاف ؛ اعتکاف میگویند ونزد حنفیه آن بر سه قسم است یکی واجب وآن اعتکاف است که نذر کرده شود، دوم سنت است وآن اعتکاف ده اخیر ماه مبارک رمضان میباشد، سوم اعتکاف نفل که نه برای آن وقتی مشخص است ونه مقدار ایام.  ثواب اعتکاف خیلی زیاد است وفضیلت آن از این بیشتر چه میتواند باشد که خود نبی کریم ص بعد از هجرت همیشه در مسجد النبی  به اعتکاف می نشستند عطاء بن رباح شاگرد عبدالله بن عباس ویکی از مشایخ امام اعظم رح میگوید: مثال معتکف با شخصی می ماند که بر دروازه ای شخص بزرگ بخاطر حاجت رفته بنشیند که تا تقاضا وخواسته ای من قبول نشود تکان نمیخورم اگر در واقع همین حال باشد پس سخت دل ترین شخص هم نرم شده توجه میکند وحال آنکه ذات کریم الله ج برای عفو وبخشش بهانه تلاش میکند بلکه بغیر بهانه مرحمت میفرماید لذا هر گاه شخص از دنیا منقطع شده بر دروازه ای الله ج بنشیند در بهره مند شدن او تأمل امکان دارد . ابن قیم رح می گوید که مقصد اعتکاف ورفع آن دل را آنچنان بذات پاک خداوند متعال وابسته ساختن است که از هر طرف عقب نشینی کرده با او مجتمع بشود در عوض تمام مشاغل ( قدرت ، پول، ثروت ؛ اهل واولاد ، مجالس محافل) با ذات پاک او مشغول شود حتی عوض انس با مخلوق باید با خداوند مأنوس شود. در احادیث دو فائده مخصوص اعتکاف بیان شده اول اینکه به سبب اعتکاف حفاظت از گناهان نصیب میشود دوم اینکه اعمال که معتکف نتواند بخاطر اعتکاف قبل عیادت مریض وغیره انجام دهد ثواب آن برای معتکف میرسد بهر صورت اعتکاف در ده اخیر ماه مبارک رمضان سنت است وفوائد آنهم بیشتر از آن است که شمرده شود حال باید فهمید چرا در ماه مبارک رمضان که همه اش خیر بر کت سعادت نیکبختی میباشد ده اخیر آن در غرض اعتکاف انتخاف کردند علت اش این است که در ماه مبارک رمضان شب بنام قدر وجود دارد که طبق اکثریت روایات در ده ای اخیر ماه مبارک رمضان در شب های وتر میباشد برای بزرگ بودن این شب کافی است که آخرین کتاب الهی برای آخرین پیامبرش برای رهنمائی بهترین امت در همین شب نازل گردیده در قرآن مجید یک سوره مستقل بنام قدر است.

در مورد فضایل اعتکاف احادیث بسیاری موجود است که از آنجمله در حدیثی رسول الله ص چنین می فرمایند: اگر شخصی جهت خشنودی باریتعالی یک روز به اعتکاف بنشیند ؛ خداوند بین او وجهنم به اندازه سه خندق فاصله خواهند انداخت ، که فاصله ای خندقها از مسافت بین زمین وآسمان نیز ، طولانی تر خواهد بود. ( رواه حاکم وبیهقی)

وهمچنین طبرانی روایت کرده است ( اعتکاف عشر فی رمضان کحجتین وعمرتین ) مجمع الزوائد

ده روز به اعتکاف نشستن برابر با دو حج ودو عمره خواهد بود.

از حضرت ابوسعید خدری رض روایت شده بعد از اینکه رسول الله ص اولین بیست روز رمضان را به اعتکاف نشستند چنین فرمودند : جهت حصول شب قدر در اولین عشره تلاش نمودم ، وبه همین منظور عشره دو را به اعتکاف نشستم اما بعد از اینکه برایم معلوم گردانیده شد که شب قدر در آخرین عشره می باشد بنابر این اکنون هر کسی که خواهان اعتکاف است می تواند به همراه من در آخرین عشره رمضان به اعتکاف بنشیند . ( السنن الکبری بیهقی صفحه 315 جلد 4)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *