مقالات

سیری در گلواژه های پیرهرات (رح):ـ

Views: 49

سیری در گلواژه های پیرهرات (رح):ـ

الهی ، ای کریمی که بخشنده عطائی وای حکیمی که پوشنده خطائی ای احدی که در ذات وصفات بی همتائی وای خالقی که راهنمایی وای قادری که خدایی را سزائی ، به ذات لایزال خود وبه صفات با کمال خود وبه عزت وجلال خود وبه عظمت جمال خود که جان ما را صفای خود ده ، دل ما را هوای خود ده ، چشم ما را ضیای خود ده وما را آن ده که آن به .

یارب تو مرا انابتی روزی کن

شایسته خویش طاعتی روزی کن

زان پیش که فارغ شوم از کار جهان

اندر دو جهان فراغتی روزی کن

الهی، ای بیننده نمازها ، ای پذیرنده نیازها ، ای داننده رازها وای شنونده آوازها ، ای مطلع برحقایق و ای مهربان بر خلایق عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، عیبهای ما مگیر که تو قوی وما حقیر ، اگر بگیری بر ماحجت نداریم واگر بسوزی طاقت نداریم ، از بنده خطا آید وذلت واز تو عطا آید ورحمت.

الهی ، بحق آنکه تو را هیچ حاجت نیست رحمت کن بر آنکه او را هیچ حجت نیست.

الهی ، در دل ما جز تخم محبت خود مکار وبر این جانها جز الطاف مرحمت مدار وبر این کشت ها جز باران رحمت مبار.

الهی ، تو بر رحمت خود ومن برحاجت خویش، تو توانگری ومن درویش.

یارب زکرم بحال من رحمت کن

بر این دل ناتوان من رحمت کن

در سینه دردمند من راحت نه

بر دیده اشکبار من رحمت کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *