مقالات

گستاخی بر علماء واولیاء الله:ـ

Views: 53

گستاخی بر علماء واولیاء الله:ـ

در حدیث آمده است که رسول الله ص فرمودند: سه فرد اند که فقط منافق به آنها گستاخی وبی احترامی می کند  1: مسلمان پیروسالخورده. 2 : عالم . 3 : پادشاه عادل . ( الطبرانی بسند حسنه الترمذی عن ابی امامه)

در حدیث دیگری رسول الله ص فرمودند: از ما مسلمانها نیست کسی که بر بزرگان احترام وبه کوچکترها شفقت نکند وعلمای ما را قدردانی ننماید . ( احمد باسناد حسن از زواجر صفحه 78)

امام بخاری از حضرت انس رض وابی هریره رض در یک حدیث قدسی روایت کرده است که خداوند متعال می فرماید : هر کس به یکی از دوستان من توهین کند گویا با من اعلان جنگ نموده است ودر روایت دیگری آمده است که من با او اعلان جنگ می نمایم.

بسیاری از بزرگان بی ادبی وگستاخی به علماء واولیاء الله را از دسته ای گناهان کبیره به شمار آورده اند . ( الزواجر)

علامه زرکشی شارح بخاری در تشریح حدیث مذکور می فرماید که در این حدیث فکر کنید که سزای گستاخی نسبت به علماء واولیاء را برابر با سودخوران وربا خواران قرار داده است زیرا در باره ای سود خواران قرآن ارشاد می فرماید ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) یعنی سود خواران برای جنگ با خدا ورسولش آماده شوند.

حافظ الحدیث امام ابن عساکر رح می فرماید : ای عزیز خداوند ما وشما را توفیق کامل عطا فرماید وبه صراط مستقیم هدایت کند بدان وآگاه باش که گوشت علماء زهر آلود است واین عادت الله است که خداوند کسانی را که به ساحت مقدس علماء تنقیص وتوهین می کنند آنها را رسوا وبدنام خواهد کرد وکسی که بر علماء عیب گیری می کند ، خداوند متعال او را قبل از مردن به موت قلب مبتلا می گرداند ، هدف از زهر آلود بودن گوشت علماء این است که قرآن مجید غیبت نمودن کسی را با خوردن گوشت مرده تشبیه داده است وشخصی که غیبت علماء را می کند گویا گوشتشان را می خورد ولی این گوشت زهر آلود است که هر کس از آن تناول کند دین او تباه وبرباد می گردد ، هدف از مردن قلب آن است که در آن احساس نیکی وبدی ، خیر وشر باقی نمی ماند نیکی را بد وبدی را نیک می داند . ( العیاذ بالله )

غیبت وتحقیر هیچ کس جائز نیست البته اگر کسی با علماء واولیای خدا اینگونه سلوک کند به شدت مورد غضب الهی قرارمی گیرد علماء نوشته اند که عاقبت چنین افرادی بسیار خطرناک به نظر میرسد.

تنبیه : اکنون خوب فکر کنید که امروزه چقدر از مسلمانان در این گناه بی لذت مبتلا شده دین ودنیای خود را بر باد داده وبا این سهل انگاریها وندانم کاریها خود را موردغضب خدا ورسولش قرار میدهند ، غفلت وبی توجهی در این باره آنقدر عام گردیده است که بدون تحقیق هر نوع زشتی را به علماء نسبت می دهند، آیا این منصفانه است که گناه از دیگری صادر شود وعلماء آماج اعتراضات قرار گیرند؟ حقا که فرقه گرائی وتک روی بر تمام وجود مسلمانان مسلط گردیده است بطوری که هر گروهی آیات تعظیم وتکریم خداوندی را مخصوص بر علماء خویش می دانند وبر علماء دیگر هر چند که دلشان بخواهد گستاخی روا می دارند واز این عمل هیچ باکی هم ندارند.

در این شکی نیست که عدم نظم وضبط در امور دین وسهل انگاری وبی توجهی عوام باعث شده است که عده ای را که در حقیقت عالم نیستند  در ردیف علماء به شمار آورند ، وهمچنان کسانی که ولی خدا نیستند در ردیف اولیاء الله قرار می دهند زیرا امروزه هرکس که لباس سفید وریش بلند داشته باشد به مولانا ویا شیخ ملقب می گردد ویا در جسله ای سخنرانی کرد علامه وعالمی بلند پایه محسوب می گردد حال آنکه او نه عالم است ونه هم شیخ . در نتیجه هر عمل وحرکت ناشایسته ای که از آنها سرزند  عوام خشم وغضبشان را بر علماء فرود می آورند ، حال آنکه خودشان بدون تحقیق وبررسی یک رهگذر را رهنما ورهبر خویش قرار داده واو را ملقب به مولانا گردانیده اند وتمام افعال ناشایسته او را اعمال وافعال علماء می دانند وبر علماء سب وشتم کرده ، دین ودنیای خود را تباه می سازند.

همین بی احتیاطی عوام است که فسادهای بسیار وهلاکتهای ناهنجاری ببار آورده است ، زیرا آن عده ای که آنرا بدون تحقیق وبررسی مقتدای خویش قرار داده اند ، اگر واقعا عالم ویا شیخ نیست  پس در هر قدم خود رو به گمراهی وضلالت می روند ودیگران را نیز به گمراهی سوق می دهند. اما وقتی که مردم بگمراهی ونادانی او پی ببرند بدگمان می شوند ونه تنها به او بلکه نسبت به تمام علماء والیاءالله بدبین می شوند که نتیجه اش چیزی دیگر غیر از تباهی دین ودنیایشان نمی باشد بنابر این لازم وضروری است تا زمانیکه عالم بودن ویا ولی بودن کسی با تحقیق کامل وتایید علماء متدین آشکار نگردد در ملقب کردن او به مولانا ومولوی وعالم وولی خدا عجله نکنند ، البته وقتی که عالم بودن وولی بودن آن ثابت شد باز هم در اعتراض وبدگوئی به وی عجله نکنند ، بلکه همان فعل زشت او را بد وناپسند بدانند وبه شخصیت او نباید توهین کرد ویا اینکه بخاطر عمل بد او به تمام علماء واولیاء الله طعن ولعن وبدگوئی نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *