تزکیه و احسان

مکتوبی از مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (رح)

Views: 559

مکتوبی از مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (رح)

مکتوب پنجاهم :ـ

بسیادت پناهی شیخ فرید صدور یافته در مذمت دنیای دنیه (پست) حق سبحانه وتعالی از رقیت (بندگی ) مادون خود آزادی کرامت فرموده بتمام گرفتار جناب خود گرداند بحرمة سیدالبشر المحرر عن زیغ البصر علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات

دنیا بظاهر شیرین است وبصورت طراوت وتازگی دارد وفی الحقیقت سمی وزهری است قاتل وکشنده ومتاعی است باطل وگرفتاری است لا طائل مقبول او مخذول ( خوار) است مفتون او مجنون ودیوانه حکم او حکم نجاستی است زراندوده ومثل او مثل زهریست شکر آلوده .

عاقل آنست که باین چنین متاع کاسد وبی رواج فریفته نشود بچنین کالای فاسد گرفتار نگردد .

علماء گفته اند اگر شخصی وصیت کرد که مال مرا بعاقل زمانه بدهند بزاهد می باید داد که از دنیا بی رغبت است وآن بی رغبتی از کمال فطانت ودانائی او است زیاده برین اطناب است.

 فرزندی ارشدی باین دنیای مبغوضه خرسند نباشد وسرمایه ای دوام اقبال را بجناب قدس خداوندی جل سلطانه از دست ندهد فکر باید نمود که چه چیز میفروشد وچه چیز میخرد ، آخرت را بدنیا عوض نمودن واز حق سبحانه بخلق بازماندن از سفاهت وبیخردی است ، جمع دنیا وآخرت از قبیل جمع اضداد است .

(ما احسن الدین والدنیا لواجتمعا ) یعنی چه خوش است دین ودنیا اگر باهم جمع شدی؟ . ازین دوضد هر کدام اختیار کند وبهر که خواهد خود را بفروشد ، عذاب آخرت ابدی است ومتاع دنیا قلیل وکم است . دنیا مبغوضه ای حق است سبحانه وآخرت مرضیه او تعالی وتقدس .

شعر عش ما شئت فانک میت

والزم ما شئت فانک مفارقة

 یعنی گو زنده باش چندانکه خواهی مگر آخر مرگ است

وهرچیز از تو جدا شدنی است هر چند او را محکم بگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *