مقالات

جایگاه حسنين « رض» از ديد گاه  اصحاب كرام  « رضي الله عنهم»:ـ

Views: 248

جایگاه حسنين « رض» از ديد گاه  اصحاب كرام  « رضي الله عنهم»:ـ

 حضرات خلفاي راشدين وساير ياران رسول الله «ص» كه محبتها وعنايات حضرت رسول اكرم « ص» را نسبت بحضرت امام حسين شخصا به چشم خود ديده بودند وارشادات عاليه پيامبر گرامي « ص» را در حق وي شنيده بودند در تمام مدت عمر نسبت بوي وبرادرش حضرت امام حسن محبت فراوان داشتند، واو را از جان ودل دوست داشتند ودر توقير واحترام وقدر داني ايشان كمال عنايت را ملحوظ داشتند .

چنان كه علامه ابن كثير دمشقي در كتاب خود البدايه والنهايه مي فرمايد: « ثم كان الصديق يجله ويعظمه وكذلك عمر وعثمان » يعني حضرت صديق اكبر« رض» اكرام وتعظيم حسين « رض»  را بجاي ميآورد وهمچنين حضرت عمر وحضرت عثمان «رض»  وهمچنين مي فرمايد : ( وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويفتداه) (البدايه والنهايه صفحه 36 جلد 8 )  ابوبكر صديق «رض» ضمن اينكه سفارش مي كرد كه با حفظ شأن اهل بيت پيامبر (ص) حرمت واحترام پيا مبر (ص) را حفظ كنيد . بخاري » خود شان نيز در حفظ شأن وحرمت اهل بيت پيامبر « ص» نهايت توجه را داشت واز نقل مناقب وفضائل آنان دريغ نمي ورزيد ،  و مراتب تعظيم واجلال واكرام را در مورد  حسنين رعايت نموده ايشان را دوست مي داشت وخود را فدايشان مي كرد .

چنانچه امام بخاري وترمذي ومشكات  روايت مي كنند كه عقبه بن حارث گفت : روزي حضرت ابوبكر صديق «رض» وحضرت علي «رض» بعد از نماز عصر براه افتادند در اين مسير حضرت حسن را ديدند كه با بچه ها بازي مي كرد حضرت ابوبكر صديق نزديك وي رفته او را بر روي دوش خود بر داشت وبا لحن محبت آميز فرمودند : « بابي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك » يعني پدرم قربانت باد تو با رسول الله « ص» مشابهت داري نه به علي وحضرت علي هم در اين هنگام مي خنديد.

حضرت عمر فاروق « رض» زماني كه در دوران خلافتش حقوق ماهيانه ی صحابه را بر حسب مراتب آنان مقرر فرمود: حقوق ماهيانه حضرت امام حسن وامام حسين را با حقوق صحابه بدري كه از تمام اصحاب در رتبه افضل هستند مساوي قرار داد ودر داد ودهش همانند پدر بزرگوارشان حضرت علي «رض» آنان را مورد توجهي خاص قرار مي داد .«تاريخ ابن اثير صفحه 34 جلد 3 »

 همچنين حضرت عثمان ذي النورين «رض» نسبت به آنان محبت بي شماري داشت وآنان نيز با وي دوستي كامل داشتند ، در سال بيست وشش هجري حضرت عثمان ، عبدالله بن ابي سرح را براي فتح افريقا مأموريت داد وي فتوحات را در افريقا ادامه داد در اين اثناء به كمك هاي نيروي انساني نياز پيدا شد ، مراتب را به اطلاع جانشين بر حق رسول خدا ، حضرت عثمان رسانيدند، حضرت عثمان «رض» براي كمك افواج اسلامي نيرو فرستاد در اين نيروي كمكي حضرت امام حسين « رض» و برادر بزرگش حضرت امام حسن با جمعي از جوانان صحابه همراه بودند. ودر سال سي هجري حضرت عثمان سعيد بن عاص را براي فتح طبرستان وگرگان مأموريت داد در لشكر وي حضرت حسن وحضرت حسين نيز شامل بودند . «تاريخ ابن اثير صفحه 154 جلد 8 »

احمد از عمير بن اسحاق روايت نموده كه گفت : ابوهريره « رض» را ديدم با حسن بن علي « رض» رو برو شد وبه او گفت : همان جاي شكم خود را كه رسول الله « ص» را ديدم كه از آن مي بوسيد برهنه كن وي شكم خود را برهنه نمود وحضرت ابوهريره« رض» آن را بوسيد ودر روايتي آمده است كه ناف وي را بوسيد « هيثمي صفحه 177 جلد 9 مي گويد اين حديث را احمد وطبراني روايت نموده اند مگر طبراني گفته است او شكم خود را برهنه نمود وابوهريره دست خود را برناف وي گذاشت. (ورجال آن صحيح اند كنزالعمال صفحه 104 جلد 7 )

 هرگاه حسن وحسين « رضي الله عنهما» بر اسب سوار مي شدند ابن عباس (رض) ركاب را نگه مي داشت واين را براي خود شرفي مي دانست هر گاه به طرف بيت الله مي رفتند مردم براي سلام ومصافحه پروانه وار روي مي آوردند تا جايي كه بيم آن بود كه زير دست وپاي مردم آسيب ببينند . (البدايه والنهايه صفحه 38 جلد 8 )

 نعيم مي گويد : ابوهربره « رض» به من گفت : هر گاه حسن را مي بينم اشك از چشمانم جاري مي گردد زيرا روزي حسن با سرعت مي دويد تا اينكه در دامان پيامبر « ص» نشست وريش مبارك پيامبر را گرفت ودر دهان آن حضرت داخل كرد ، ورسو ل خدا «ص» دهانش را باز كردند وسپس دهان حسن را بوسيدند وفرمودند : خدايا من اين پسر را دوست دارم تو نيز او را دوست بدار سه مرتبه اين دعا را تكرار كردند . (حلية الاولياء حافظ ابي نعيم اصفهاني صفحه 35 جلد 1 )

از اين قبيل محبت هاي بیشماری که حضرات صحابه « رضي الله عنهم» در مورد حسنين نمودند چنانچه روايات زيادي در اين مورد موجود است . « ومن الله التو فيق»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *