مقالات

احترام:ـ

Views: 287

احترام:ـ

 • احترام واقعی را باید از پیغمبر ص آموخت که حتی به کودکان خردسال نیز سلام می کرد.
 • آنکه توقع احترام از دیگران دارد ، خود نیز باید توقع احترام دیگران را بر آورده کند وبه آنان حرمت کند.
 • احترام باید متقابل باشد والا مسئله زیر دستی وبالا دستی ایجاد می شود.
 • هر قدر به دیگران احترام بگذاری برای خودت احترام خریده ای.
 • احترام صفتی اکتسابی است آن را به فرزندان خود بیاموزید.
 • اولین احترامات بشر باید با خدا وپیامبر واولیاء خدا باشد.
 • با همه به احترام رفتار کنید حتی اگر دشمنتان باشد.
 • از کودکی که احترام ندیده توقع احترام به بزرگترها را نداشته باشید.
 • احترام بیش از حد سبب ایجاد توقع خواهد شد.
 • سوء استفاده از احترام دیگران نهایت درجه رذالت است.
 • اگر همه مردم ارزش احترام را می دانستند ودر زندگی به آن عمل می کردند دنیا گلستان می شد.
 • احترام بزرگی وکوچکی فقر ثروت زشتی وزیبایی نمی شناسد.
 • احترام را باید در خانه آموخت در مدرسه تمرین کرد ودر جامعه کامل نمود.
 • احترام باید قلبی واحساسی باشد احترام با زور خود نوعی بی احترامی است.
 • احترام به بزرگان جزء وظایف اولیه ای انسانی واجتماعی هر فردی است.
 • احترام مثل سکه طلایی است که در همه جا می توان خرج کرد.
 • احترام به زور واجبار سبب کینه وتمسخر است.
 • احترام در حقیقت همان رعایت حال دیگران در موارد ومواقع مختلف است.
 • توقع احترام از هیچ کس نداشته باش تا احترامی که به تو می گذارند شیرین تر جلوه کند.
 • اگر می خواهی محترم باشی ، باید همه را محترم بداری.
 • وقتی پدر ومادر رعایت احترام فرزندان خود را نمی کنند ، چگونه انتظار احترام از فرزندان دارند.
 • هر که در جوانی احترام کند ، در پیری احترام بیند.
 • احترام به سواد وثروت نیست بلکه ذاتی وجبلی است.
 • احترام به پدر ومادر در رأس همه احترامات قرار دارد.
 • احترام افتخاری است که افراد یا اجتماع به کسی تقدیم می کنند.
 • وباالآخره مولوی بزرگوار رح می فرماید:
 • بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *