مقالات

زمستان نزدیک است فقرا ونیاز مندان را از یاد نبرید:ـ

Views: 201

زمستان نزدیک است فقرا ونیاز مندان را از یاد نبرید:ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

فقرا ونیازمندان را از یاد نبرید فصل زمستان وسرما نزدیک شده است همه شان چشم به کمک هایتان بسته اند انسان ها همه وسیله یکدیگرند.

خدمت وکمک به نیازمندان بیماران ومصیبت زدگان کار اعلی وپسندیده ای است چنانچه رسول خدا (ص) برای فقرا ونیامندان خدمات ارزنده را مینمودند وهمچنین در مورد کمک به نیازمندان وفقرا تأکید می نمودند.

در حدیثی از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: هر مسلمان برادر مسلمان دیگر است نه بر او ظلم وتعدی می کند ونه در صورت مظلوم واقع شدن ، او را بی یار ویاور رها می کند وهر کس نیاز برادر خود را بر آورده سازد ، خداوند نیاز او را بر آورده می سازد وهر کس مصیبت وگرفتاری یک مسلمانی را دفع کند خداوند مصیبت های قیامت را از او دفع می کند وهر کس از مسلمانی پرده پوشی کند خداوند در روز قیامت از وی پرده پوشی می کند. ( رواه البخاری ومسلم)

در حدیث دیگری از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس مصیبت وپریشانی دنیوی یک مسلمان را دفع کند ، خداوند متعال از تکالیف وپریشانیهای آخرت او را نجات میدهد . (والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه) وتا زمانی که کسی به برادرش کمک وامداد کند خداوند او را کمک وامداد خواهد کرد. ( ابوداود وترمذی)

در حدیث دیگری از حضرت ابوسعید خدری (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: ( ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساه الله من خضرالجنة ) هر مسلمانی که مسلمان عریانی را لباس بپوشد ، خداوند متعال از لباسهای سبز بهشت به او عطا می کند ، وهر مسلمان مسلمانی را در حال گرسنگی طعام بخوراند خداوند متعال از طعامها ومیوه های بهشت به او می خوراند. وهر مسلمان مسلمانی را در حال تشنگی آب بنوشاند خداوند متعال او را شراب پاک ومهر شده ای بهشت را می نوشاند. ( ابوداود وترمذی)

وهمچنان در حدیث دیگری از ابوموسی اشعری (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: ( اطعموا الجائع وعودوالمریض فکوالعانی ) یعنی به گرسنگان طعام بدهید از بیماران عیادت کنید برای رهایی اسیران وزندانیان تلاش وکوشش کنید.

از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: در روز قیامت خداوند متعال به فرزند آدم می گوید : ای پسر آدم ! من بیمار شدم از من بیمار پرسی نکردی ؟ آدمی عرض می کند ای مالک وپروردگارم! من چگونه از تو تیمار داری وبیمار پرسی می کردم تو رب العالمین هستی ؟ الله تعالی می فرماید مگر تو را معلوم نبود که فلان بنده ام بیمار افتاده بود وتو از او عیادت نکردی وخبر نگرفتی . مگر تو را معلوم نبود که اگر از او تیمار داری وخبر گیری می کردی مرا آنجا می یافتی ؟ ای پسر آدم ! من از تو در خواست طعام کرده بودم وتو مرا طعام ندادی ؟ آدمی عرض می کند : خداوندا ! من تو را چگونه طعام می دادم تو رب العالمین هستی؟ الله تعالی می فرماید مگر تو را معلوم نبود که فلان بنده ام از تو در خواست طعام کرده بود وتو او را طعام ندادی آیا نمیدانی که اگر او را طعام می دادی آنرا در نزد من می یافتی ؟ ای پسر آدم ! من از تو آب نوشیدنی خواسته بودم وتو مرا ننوشاندی؟ آدمی عرض می کند : بارالها ! من چگونه تو را آب می نوشاندم تو رب العالمین هستی ؟ ( واز خوردنیها ونوشیدنیها پاکی) الله تعالی می فرماید : فلان بنده ام از تو آب نوشیدنی در خواست کرده بود وتو او را آب ندادی ! اگر او را آب می دادی او را در نزد من می یافتی. ( روایت امام مسلم)

از الله متعال آرزومندیم که برای ما توفیقات خود را عنایت فرماید که برای فقرا ونیازمندان مساعدت وهمکاری نمائیم.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *