مقالات

اعمال صالحه ای سه گانه :ـ

Views: 361

اعمال صالحه ای سه گانه :ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند : سه چیز در هر کس یافت شود شیرینی وحلاوت ایمان را می یابد: 1 ـ محبت خدا ورسول در نزد او از همه چیز بیشتر باشد .

2 ـ کسی را که دوست دارد به خاطر رضای خدا دوست بدارد.

3ـ بعد از اینکه به اسلام گروید ، بیزار باشد به کفر برگردد همانطوریکه بیزار است او را در آتش اندازند. ( رواه بخاری ومسلم)

از حضرت عبدالله بن عباس (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز هست که در هر کس یافت شود خداوند او را در حمایت خود محفوظ می دارد ورحمتش را بر او می پوشاند وبه بهشتش می برد: 1ـ کسی که چیزی به او داده شود در ازاء آن تشکر نماید .

2ـ هرگاه قدرت داشته باشد چشم پوشی وصرف نظر نماید ( طرف را ببخشد) .

3ـ چون خشمگین شود جلو خشم را بگیرد ( کوته بیاید وچشم پوشی کند. ( رواه الحاکم فی المستدرک)

از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز در هرکس یافت شود خداوند متعال حسابش را سهل وآسان می گرداند و او را داخل بهشت می نماید:

1 ـ بذل وبخشش بر کسی که تو را ترک کرده واز تو دوری نموده .

2 ـ از کسی که به تو ظلم کرده عفو وصرف نظر نمائید.

3 ـ از کسی که با تو قطع رحم نموده صله رحم بجای آورید. ( رواه حاکم)

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز در هر کس یافت شود مستوجب ثواب است وایمانش را تکمیل ساخته است :

1ـ اخلاق ورفتاری که بتواند به وسیله آن در میان مردم زندگی نماید .

2ـ ورع وتقوای که او را از حرام دور سازد.

3ـ حلم وحوصله ای که او را از جهل جاهل دور ومحفوظ بدارد. ( رواه بزار)

از حضرت جابر (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز در هر کس یافت شود خدای متعال او را در سایه عرش خود در روزیکه هیچ سایه نیست جز سایه عرش الله جای میدهد:

1ـ وضوء گرفتن در هنگامی که دشوار باشد به علت سردی آب وغیره .

2 ـ رفتن بسوی مسجد در تاریکی شب .

3 ـ گرسنه را طعام دادن. ( رواه ابوالشیخ)

از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز را بطور یقین می دانم که آنها حق اند:

1 ـ کسی که عفو وبخشش را پیشه خود کند خداوند متعال به او عزت وحرمت می بخشد.

2ـ کسی که درگاه گدائی را بر روی خود باز کند ، به منظور اینکه ثروتمند ومتمول شود خداوند متعال فقر وگدائیش را بیشتر می گرداند.

3 ـ کسی که درگاه صدقه را باز کند منظورش رضای ذات حق باشد خداوند مال وثروتش را بیشتر وافزون می گرداند. ( رواه بیهقی)

از حضرت نافع بن عبدالحارث (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: در دنیا سه فضیلت از سعادت وخوشبختی انسان مسلمان است:

1ـ همسایه صالح.

2ـ مسکن ومنزل وسیع.

3ـ مال سواری سالم وامین ( که انسان را به مقصد برساند مانند موتر واسب وغیره ) (رواه احمد وحاکم)

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز باعث نجات انسان است:

1ـ ترس از خدای متعال در ظاهر وپنهان .

2ـ رعایت عدالت در حال رضا وغضب.

3ـ در حال فقر وثروت اقتصاد ومیانه روی .

وسه چیز باعث هلاک انسان است:

1ـ پیروی از هوی وآرزوی نفسانی.

2ـ پیروی از بخل وحسد.

3ـ خود بزرگ بینی تکبر خود خواهی. ( رواه بزار)

ازحضرت ابی هلال التیمی (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز است که به وسیله آن هرکس می تواند سعادت دنیا وآخرت را بدست آورد:

1ـ صبر در برابر بلا ومصائب دنیا.

2ـ رضا به قضا وقدر.

3ـ دعاء در حالت آسایش وصحت بدن. ( رواه الدیلمی)

از حضرت عثمان بن طلحه (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: سه چیز محبت برادر دینی را در حق تو زیاد می گرداند:

1ـ هر گاه با او مواجه شدی قبلا بر او سلام کنی.

2ـ چون وارد مجلس شد جای برایش خالی کنی ومجلس را توسعه دهی.

3ـ به بهترین نام او را صدا نمائی.( رواه حاکم وبیهقی)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *