مقالات

مسئول اداری وصفت گذشت:ـ

Views: 254

مسئول اداری وصفت گذشت:ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

گذشت وبردباری از آن دسته صفاتی است که از لوازم اولی مسئولیت ورهبری شناخته می شود زیرا آنچه بیشتر در این دوره از اخلاق مسئولین واهل اداره شنیده می شود کم حوصله گی واحساس خستگی ودلتنگی از مراجعات مردم است واگر مدیر به عنوان مسئول وپاسخ گو در برابر اصرار تقاضا کنندگان ومراجعین بی صبری ورزیده وبر افروخته گردد بزودی اعتماد مردم وهمکاران را از دست خواهد داد وبسیار دیده شده که چنین افراد در هر پست کوچک ویا بزرگی که قرار گیرند ، مورد نفرت ودشمنی مردم قرار می گیرند، مگر این که خویشتن را به صفت گذشت وبردباری بیارایند، در ارزش حلم وبردباری کافی است بدانیم خداوند پیامبران خویش را به صفت حلم ستوده است خدای تعالی در وصف حضرت ابراهیم «ع» می فرماید : ( ان ابراهیم لاواه حلیم) «توبه 114»

یعنی همانا ابراهیم بسیار نرم دل وبردبار بود .

ودر جای دیگر از قرآن کریم وقتی ابراهیم «ع» از خداوند طلب فرزند صالحی را می نماید خداوند او را مژده می دهد که دعایش اجابت شده وبرایش فرزندی عنایت می کند که متصف به صفت حلم است و او اسماعیل «ع» بود که بعدا به رسالت برگزیده شد .

 خداوند تعالی می فرماید: ( رب هب لی من الصالحین فبشرنه بغلم حلیم ) یعنی پروردگارا! به من فرزندی عطا کن که از صالحان باشد، ما او را به پسری بردبار وخردمند مژده دادیم) « صفات 102»

ورسول «ص» هم افراد با گذشت وبردبار را می ستود ابن عباس وابوسعید الخدری «رض» روایت می کنند که رسول الله «ص» برای اشجع پسر قیس گفتند: ( ان فیک خصلتین یحبهما الله ورسوله ، الحلم والاناة ) یعنی همانا در تو دو صفت موجود است که خدا ورسول آن را دوست دارند گذشت وخویشتن داری.

گذشت وحلم از آن دسته صفاتی است که هر مسلمان باید به آن آراسته باشد . خصوصا مسئولین اداری از چند نگاه :

اول: از آنجاییکه که مردم از نگاه اخلاق وصفات وشایستگی وحرف شنوی در یک سطح قرار ندارند ، وچه بسا که حرکت های ناپسند وشتابزده واصرار ورزی در مطالبات وخواست ها از آنها سر می زند که گاهی به بلند شدن سر وصدا می انجامد وهرگاه مسئول متقابلا عکس العمل نموده وباشدت وخشونت برخورد کرده وآنها را به زور به پذیرفتن حق وادار کند چنین روشی حس تنفر را بر می انگیزد وعده ای بر علیه او منتظر فرصت خواهند شد تا خود را از دست او برهانند، در چنین مواردی بردباری وگذشت است که سبب حل بسیاری از این قبیل مشکلات می شود . البته گاهی در مواردی اندک شدت وتندی می تواند مشکلی را حل نماید، واین بستگی به تیز هوشی وکاردانی مسئول دارد تا هر صفت را در جای آن بکار گیرد ، مگر قدر مسلم آن است که اگر مسئولی بردبار وحلیم نباشد ، بیشتر اوقات مردم از دستش رنج خواهند کشید.

دوم : صبر وبردباری مسئول با همکاران سبب نزدیک شدن قلب های ایشان به سوی او می شود . واین پسندیده ترین روشی است در راهنمایی همکاران به اشتباهاتی که گاهی بروز می کند زیرا وقتی فردی از اعضای اداره به مسئول مراجعه نموده وخواسته باشد تا در مورد اشکالی که پیش آمده ویا اشتباهی که اتفاق افتاده ، راهنمایی وتوضیحاتی را دریافت کند مگر تنها از بی صبری وعصبی بودن مسئول نگران باشد بسیار امکان دارد که آن اشتباه را گزارش نداده وآن را از چشم مسئول بپوشاند ، که پی آمد چنین وضعی بعدا برای اداره مشکلاتی را به پیش خواهد آورد . در حالی که برخورد وروش مسئول با همکاران ، باید از جنبه آموزشی نیز تهی نباشد به طور مثال هرگاه کارمندی با عصبانیت بر مسئول وارد شود ومسئول در حالی که صلاحیت دارد او را سرزنش نماید ، اما با لطف ومدارا با او روبرو می شود این شیوه بر خورد به سرعت در طرف مقابل تأثیر مثبت گذاشته ووی می کوشد تا خویشتن را ارزیابی نموده ، واز حالت اولی که عصبانی بوده ، خود را اصلاح نماید واین سبب می شود تا سوء تفاهمی که ایجاد شده بوده جایش را به لطف ونرمش بدل نماید.

سوم: حلم وبردباری یکی از اسباب ادامه مسئولیت است ومسئول اداری را در جایگاه رهبری ومدیریت نگه می دارد زیرا دل ها عادتا به سوی کسی جلب می شود که بردبار ومتحمل باشد.

از مثال های گذشت وبردباری ، آنچه از روش واخلاق رسول الله «ص» مشاهده می نمائیم ایشان در حالی که رهبر وپیشوای مسلمانان می باشند، هنگامی که مردی عامی ، بی ادب وخشنی از عرب می آید ، وردای پیامبر «ص» را گرفته وبه شدت می کشد ، چنان که اثر ردا بر گردن مبارک ظاهر می شود، اما پیامبر «ص» در برابر چنین گستاخی متبسمانه به سویش می نگرند وسپس امر می کنند تا برایش چیزی داده شود وحتی زمانی که زن یهودی طعام رسول الله «ص» را زهر آلود می نماید وقتی ایشان به این کارش پی بردند یک نفر از لشکریان پیامبر «ص» اجازه می خواهد تا سر او را بزند اما رسول الله «ص» چنین اجازه ی به او نمی دهند . وروش خلفای راشدین همین تعلیمات وراهنمایی های رسول الله «ص» بود وحقیقتا که چه شخصیت های هوشمند وبردبار وبا گذشتی بودند. ومن الله التوفیق  ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *