مقالات

زندگی دنیا وآخرت :ـ

Views: 328

زندگی دنیا وآخرت :ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد :

در مورد دنیا یقین داریم که آن وتمام چیزهای آن فانی ونابود شدنی هستند بر خلاف آخرت که جاودانی وغیر فانی است وپس از رسیدن به آنجا ، انسان نیز غیر قابل فنا می شود وهیچگاه با نابودی مواجه نمی شود وبرای همیشه زنده وجاوید خواهد ماند. هم چنین نعمتهای که به بندگان نیک در آنجا می رسند دایمی وغیر فانی اند وهیچگاه به مرحله اتمام نمی رسند.

این هم مد نظر باشد که در قرآن واحادیث آن دنیایی مذمت شده ومورد نکوهش قرار گرفته که مقابل ومزاحم آخرت باشد .

رسول اکرم «ص» ارشاد می فرمایند : برای دنیا همین قدر کار کن که می خواهی در دنیا زندگی کنی وبرای آخرت همان قدر کار کن که می خواهی در آنجا بمانی » ومقدار زیستن در دنیا را کسی نمی داند ، فقط این قدر می دانیم که در دنیا برای همیشه نمی مانیم ، واین حقیقتی است که هیچ کس نمی تواند انکار کند زندگی دنیا خیلی محدود ومختصر است حال آنکه زندگی آخرت نا محدود وهمیشگی است ، گویا باید برای دنیا مختصر کار کرد وبرای آخرت باید زیاد تلاش کرد.

حقیقت دنیا در مقابل آخرت :

از مستورد بن شداد «رض» روایت شده که از رسول خدا «ص» شنیدم که فرمودند: دنیا در مقابل آخرت مانند این است که یکی از شما انگشت خویش را وارد دریا کند آنگاه بنگرد چقدر آب از دریا بوسیله انگشت او خارج شده است . « روایت مسلم»

منظور این است که دنیا در مقابل آخرت به قدر آبی که از فرو بردن انگشت در دریا ؛ بر انگشت می نشیند ، در مقابل دریای بیکران ، بی ارزش وبی اعتبار است. در واقع این مثال برای تفهیم بیان شده است وگرنه دنیا با آخرت هیچ نسبتی ندارد.

دنیا وآنچه در آن است همه محدود ومتناهی هستند ومسئله مسلم ریاضی است که بین محدود ومتناهی وغیر محدود وغیر متناهی هیچ نسبتی وجود ندارد ووقتی حقیقت چنین است پس کسی که برای دنیا سعی وتلاش می کند . وهمواره در تکاپو است ولی از آخرت وآمادگی برای آن غافل است ، زیانکار ومحروم واقعی است.

از حضرت جابر «رض» روایت است که رسول اکرم «ص» بر بزغاله مرداری که بر سر راه مرده بود ، گذر فرمودند وخطاب به کسانی که با ایشان همراه بودند، فرمودند: چه کسی از شما این بزغاله مردار را به یک درهم خریداری می کند؟ آنها در پاسخ گفتند: ما که به هیچ وجهی حاضر نیستیم این را بر داریم . آن حضرت فرمودند: سوگند به خدا که دنیا نزد الله از این بزغاله مرده ای که نزد شما حقیر وبی ارزش است ، حقیرتر است. « روایت امام مسلم»

وهمچنان از حضرت سهل بن سعد «رض» روایت است که رسول اکرم «ص» فرمودند: اگر دنیا نزد پروردگار به اندازه بال پشه ای ارزش می داشت ، خداوند هیچ کافری را از آن یک جرعه آب هم نمی داد چنانکه درآخرت که ارزش دارد ، خداوند هرگز دشمنان خود را یک قطره آب سرد وخوشگوار نخواهد نوشاند. « روایت ترمذی واحمد وابن ماجه »

غفلت ما در مورد آخرت:ـ

حال آنکه حالات ما طوری است که شاید گاهی به این فکر بیفتیم که بعد از مردن چی خواهد شد؟ عجیب غفلتی بر ما مستوری شده است . عزیزان خود را با دستان خودمان دفن می کنیم وروی آن ها خاک می ریزیم وبر شانه های خود جنازه را حمل می کنیم ، وگاهی اوقات جنازه ای چنان افرادی را بر می داریم که حتی تصور نمی کردیم که در حیات ما بمیرد. با وجود این ها هرگز به خودمان فکر نمی کنیم که ما هم باید برویم وفقط به این فکر می کنیم که با مرده ها چه رفتاری خواهد شد وبه محض اینکه از قبرستان بر می گردیم غفلت ما شروع می شود. نتیجه ای غفلت از فکر آخرت این است که حلال وحرام برای ما یکی شده است ، جایز وناجایز برای ما یکی شده است وهرکز به فکر آخرت نیستیم کلید تمام کامیابی ها این است که فکر در ما پیدا شود که بعد از مردن چی خواهد شد ؟ وقتی که در پیشگاه خداوند حاضر شویم ودر مورد هر عمل ما باز پرسی خواهد شد ، با این زندگی غفلت زده ای ما چه چیزی می توانیم در جلوی الله تعالی پیش می کنیم ؟

ورقه ای سوالات قبلا داده شده است:ـ

این چطور رحمتی است که از جانب الله تعالی برگه ای سوالات آخرت از همین حالا برای ما نشان داده است وسوالات را از همین حالا مطرح کرده است وحال آنکه سوالات امتحانات دنیایی را خیلی خوب محافظت می کنند . الله تعالی از قبل ما را مطلع کرده است که چه سوالاتی خواهد پرسید ؟ برای این ها آماده گیری کن سوال این است که جوانی را به تو دادم ، قوت جوانی وتوانایی جوانی را در چه راهی استفاده کردی ؟ سوال این است که ما نعمت زندگی را به تو بخشیدیم که در دنیا با هیچ قیمتی نمی توانستی این را حاصل کنی ، این زندگی را کجا بر باد کردی ؟ سوال این است که من به تو مال دادم این را از کجا به دست آوردی ودر چه راهی خرج کردی ؟ این سوالات امتحانی را توسط رسول اکرم «ص» برای شما فرستادم که برای این سوالات آماده گیری کن که عمر را چطور گذراندی ؟ جوانی را درچه راهی گذراندی ؟ مال چطور به دست آوردی وکجا خرج کردی ؟ « جامع ترمذی »

الآن تصور کنید که چنین امتحانی که مدارش بر زندگی وموت باشد وسوالات این امتحان را هم با خود داشته باشید ، راست بگویید آیا به جز یاد کردن این سوالات به چیز دیگری فکر می کنید ؟ فقط به این فکر می کنید که این سوالات را این قدر حفظ می کنم واین قدر می خوانم که هرگز فراموش نکنم .

لیکن عجیب این است که برگه ای این سوالات را هزار وچهار صد وچهل وپنچ سال قبل سرور دو عالم رسول خدا «ص» به ما داده است ولی ما برای حل کردنش حتی فکر نمی کنیم .

تقوای حقیقی:ـ

خلاصه این است که اساس تمام بیماری ها غفلت است واساس تمام کامیابی ها فکر آخرت است هر روزی که این فکر در ما پیدا شد راه خودش برای ما هموار خواهد شد وما را به طرف کامیابی آخرت خواهد برد.

دکتر عبدالحی عارفی رح می فرمایند: که جامع ترین تعبیر وتعریف تقوا این که  در انسان فکر پیدا شود که آیا این کاری که انجام می دهم درست است یا خیر ؟ آیا در نزد الله تعالی قابل قبول است یا خیر ؟ در عوض این بهشت گیر می آید یا خیر ؟ رضامندی الله تعالی حاصل می شود یا نارضایتی الله تعالی . وقتی این فکر در انسان پیدا شود متوجه باشید که تقوا آمده است. ومن الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *