مقالات

6 جدي 1358 روز سياه تاريخ ميهن ما:ـ

Views: 276

6 جدي 1358 روز سياه تاريخ ميهن ما:ـ

بسم الله الرحمن الرحیم 

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد

افغانان اشغال ستيز ششم جدي 1358 سالروز سياه اشغال نظامي افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي را فراموش نخواهند كرد ، وآن را مثابه سر آغاز زوال كمونيزم در جهان تلقي مي نمايند . افغانستان سر زمين راد مردان سلحشور از نقطه نظر موقعيت خوب جغرافيايي كه خداوند « ج» نصيب شان كرده همواره در معبر تاريخ خار چشم قلدران وفرعون صفتان گرديده وآنان باساز وبرگ نظامي در اين كشور بخت آزمايي كرده اند به شهادت تاريخ اين سر زمين مراحل فراز ونشيب زياد را لمس نموده وجهان گشايان غاصب در ادوار مختلف در اين جا به تاخت وتاز پرداخته ولي تاريخ اين مطلب را به عنوان يك حقيقت مسلم وانكار نا پذير در قلب خود درج نموده كه هيچ تجاوز گر در نتيجه تجاوز بي شرمانه ای شان خود را تن درست وپيروز مند از آن بيرون كرده نتوانسته اند ياسم وزهر ناكامي ورسوايي را چشيده وراه فرار را گم نمود يا اينكه ذليلانه وسر افگنده حوادث كشور ما آنان را چنان سر گيچ وپريشان خاطر كرده كه ديگر مفكوره ای كشور گشايي وقلدوري را از كله ای ميان تهي شان كوچ نموده اند .

اگر از حاشيه بگذريم تجاوز عريان وبي شرمانه قشون تا به دندان مسلح يك صد وپنجاه هزار نفره اتحاد جماهير شوروي متوفي در ششم جد سال 1358 به ميهن اسلام ما باعث تراژيدي به وسعت تاريخ گرديد . روس ها كه از دير زمان به فكر بلعيدن كشور ما وخود را رسانيدن به آبهاي گرم منطقه بود با زير پا نمودن اصول همسايه گي وحسن همجواري شام شش جد تجاوز بي شرمانه نمودند تا بدين ترتيب توانسته باشند به اميال شوم خود دست و پا زنند . درست با آمدن روس ها اكثريت مردم افغانستان سنگر هاي مقاومت را مستحكم نمودند با دست خالي ولي متكي به نصرت خداوند يكتا در نا مناسب ترين شرايطي كه داشتند از سازو برگ نظامي عساكر اشغالگر شوروي نهراسيدند ، به استقبال شهادت شتافتند وعده ای راه هجرت وديار غربت را به خاطر تقويه ای سنگر هاي خونين جهاد در پيش گرفتند وسر انجام با تقديم نمودن هزاران شهيد گلگون كفن در راه خداوند بي نياز پوز استعمار روسي را به خاك ومذلت ماليدند تا درسي باشد به ديگر زور مندان واشغالگران كه خواسته باشند افغانستان را زير سيتره ای منفور خود قرار بدهند وبه اهداف شوم خود برسند كه انشاءالله چنين نخواهد شد بنابر اين مردم مسلمان افغانستان هيچ گاه خاطرات تلخ اين روز سياه وناميمون را فراموش نخواهند كرد وتا دنيا با قيست ياد واره ای قهرمانان ميهن كه براي دفاع از ارزشهاي ديني در مقابل اشغالگران مقاومت نمودند در اعماق قلوب افغانان كفر ستيز جايگزين خواهند بود . ومن الله التوفیق

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *