مقالات

بزرگان چه گفته اند:ـ

Views: 296

 بزرگان چه گفته اند:ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

آرامش:ـ

* با یاد خدا دلهای خود را آرام کنید .

* یک روح نا آرام می تواند هزارها جسم را دچار ناراحتی کند.

* بشر در نا آرامی وسرو صدای این جهان متولد می شود ودر سکوت وآرامش آن جهان از دنیا می رود.

* آرامش باید حقیقی وباطنی باشد آرامش ظاهری فریب است.

* با همه به آرامش رفتار کن تا از هیچ کس در هراس نباشی.

* آرامشی که سبب نا آرامی دیگران شود گناه است.

* بازوی پدر وآغوش مادر , امن ترین جای آرامش برای هر کس است.

* تا آسایشی وجود نداشته باشد , هیچ کسی به آرامش نخواهد رسید.

جمال:ـ

*جمال تنها به صورت نیست, جمال در روح ودل نیز هست.

* جمال ظاهری آنگاه نکوست که با کمال باطنی نیز همراه باشد.

* جمال وزیبایی نعمت خداوندی است.

* به جمال ومال خود متکی نباش که اولی به تبی ودومی به شبی فنا می شود.

* اگر جمال نبود دنیا پر از زشتی وتباهی وتاریکی بود.

* جمال فریبنده است , چه برای آنکه دارد وچه آنکه می بیند.

* هزار جمال بدون یک کمال کوچکترین ارزشی ندارد.

* جمال باید خدا داده باشد , جمال مصنوعی همان آرایش است.

* در جمال چندان منگر ودر کمال بنگر که خیر دنیا وعقبی هر دو را داراست.

* هر کس قدر جمال خدا دادی را نداند , کفران نعمت خدا کرده است.

جوانی:ـ

*جوانی دوران سازندگی است , هم سازندگی جسمانی هم سازندگی روحانی.

* جوانی را هدر ندهید که تمام زندگی به هدر رفته است.

* جوانی سرابی است که پایان آن حسرت است.

دانش:ـ

*به دنبال دانش بروید حتی اگر در چین باشد.

* هر کس کلمه ای به من بیاموزاند مرا بنده خود ساخته است.

* مقام تحصیل ودانش به قدری است که خداوند هم به قلم سوگند خورده است.

* تحصیل دیروز بذری است که ثمره آن را فردا درو خواهی کرد.

* هیچکس از تحصیل بی نیاز نیست همان طور که از تغذیه وتنفس بی نیاز نیست.

* آدم بی سواد چشم صورت دارد ولی چشم بصیرت ندارد.

* هر چیز تازه ای که می آموزی , شخصیت تازه ای را به تو می دهد.

* رنجی که امروز برای تحصیل دانش می بری سعادتی است که برای فردای خودت ذخیره می کنی.

* چنین گفت پیغمبر راست گوی   زگهواره تاگور دانش بجوی.

شیطنت:ـ

*پایان شیطنت شرارت وقساوت است.

* شیطنت خاص دوران کودکی ونوجوانی تا جوانی است.

* همه شیطنت ها از عوامل اصلی که شیطان وهوس است سر چشمه می گیرد.

* هوشیاری وصبر وتوکل سه سلاح موثر در مبارزه با شیطنت است.

* هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی اول خودت را به جای او بگذار.

* شیطنت کار شیطان است وشیطان ملعون ومغضوب الهی است.

ازدواج:ـ

*درسه کار نباید عجله کرد در تولد در ازدواج ودر مرگ.

* ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول واحتیاج واراده نداری بازار نرو.

* کسانی که ازدواج را سرسری می انگارند عمر وزندگی را باخته اند.

* ازدواج مجموعه ای از مزه هاست هم تلخی وشوری دارد هم تندی وترشی وشیرینی وهم بی مزه گی.

* ازدواج قله ای است که اوج آن سعادت است وهمه هم به قله نمی رسند.

* همه انبیاء واولیاء وادبا وفلاسفه وعرفا ازدواج را ستوده  اند.

* ازدواج چیزی عجیب است گاه شیران را روباه وگاه روباهان را شیر می کند.

* ازدواج مقدس ترین قرارداد ها محسوب می شود.

* ازدواج تنها زنجیری است که همگان به رضا ورغبت آن را به دست وپای خود می بندند.

* تا ازدواج نباشد نسل نیست وتا نسل نباشد بشریتی نخواهد بود.

* بشر موجودی است اجتماعی وازدواج عالی ترین وسیله ایجاد اجتماع است.

* ازدواج قرار داد دو نفره ای است که در همه ای دنیا اعتبار دارد.

امتحان:ـ

*اگر امتحان نبود, به هیچ پیشرفتی نائل نمی شد.

* آن که از امتحان می ترسد , موفقیتی هم نخواهد داشت.

* همه ای دنیا محل امتحان است وهر چه که در دنیاست وسائل امتحان است.

* از همان زمان که امتحان به وجود آمد , تقلب هم پیدا شد.

* زندگی امتحانی است که هیچگاه پایان ندارد.

* توکل به خدا واتکاء به نفس, در هر زمان هر امتحانی را برای هر کس آسان می کند.

* امتحانی که در جوانی داده ای نتیجه اش در پیری معلوم خواهد شد.

* ملاک خوبی وبدی امتحان است.

* اگر نمی خواهی امتحانت کنند , کار خود را درست انجام بده.

* هیچ آزمایشی در جهان دشوار تر از امتحان وجدان نیست.

* اول خودت را امتحان کن بعد در صدد امتحان دیگران باش.

* آنهایی که درس خود را در زندگی خوب می دانند از هیچ امتحانی نمی ترسند.

* هیچ امتحانی نیست که در آن تقلبی نباشد جز امتحانات الهی برای انسان های الهی.

* بزرگترین امتحان کننده خداست وکوچکترین امتحان دهنده بنده خدا!.

* امتحان تنها در مدرسه نیست, همه دنیا محل امتحان است.

* ما همه در همه جا وهمیشه در معرض امتحان الهی هستیم ونتیجه را در آخرت خواهیم گرفت.

ومن الله التوفیق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *