سیری در گلواژه های پیر هرات

بازدیدها: 71030 4.8 65 مناجات خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم یا  رب  دل  پاك و 

بیشتر بخوانید