سیری در گلواژه های پیر هرات

بازدیدها: 101073مناجات خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم یا  رب  دل  پاك و  جان آگاهم  ده                  

بیشتر بخوانید