پاسخ به سوالات شرعی

پاسخ به سوالات شرعی

Views: 436

بخش سوم:

سؤال: اگر به جبر و اکراه از کسی اقرار گرفته شود آیا این اقرار آن که داده صحیح است؟

جواب: لا یصح اقراره قال فی الخانینه ولواکره لیقر کان باطلاً اه و فی الخیریة الاکراه یعدم الاخنیار فلا صحة للاقرار مع الا کراه. کاملیه – ص 199

ترجمه: صحیح نیست اقرار شخص به اکراه، گفته در خانیه اگر کسی اکراه شد که اقرار کند این اقرار باطل است و در خیریه گفته اکراه اختیار را نا بود می کند. پس اقرار به اکراه صحتی ندارد.

سؤال: کسی زمینی را اجاره می کند و همین شخص همین زمین را به کسی دیگری به اجاره می دهد در وسط سال فرد اول فوت می کند آیا عقد اجاره فسخ نمی شود؟

جواب: فسخ می شود!

سئلت عمن استا جرعقاراً و آجره من آخر و مات فی اثناء المدة هل تنفسخ الاجارة فا الجواب نعم تنفسح الاولی والثانیة کما فی التنقیح عن فتاوای ابن نجیم. فتاوای کاملیه – ص 190

ترجمه: سوال کرده شد از کسی که به اجاره می گیرد زمینی را و او شخص آن را به فرد دیگری به اجاره می دهد و شخص اول در اثنای مدت اجاره فوت می کند آیا عقد اجاره فسخ می شود جواب، بلی عقد نفر اول و دوم فسخ می شود.

بخش دوم:

 • سؤال: آیا بردن جنازه ای (زن) توسط زنان به قبرستان و دفن آن توسط خود زنان از نظر اسلام صحیح است؟

جواب: ولا ینبغی للنساء ان یخرجن فی الجنازة فلا بأس بان یمشی معها لان اتباع الجنازة سنة.فتاوای عالمگیر ج 1 ص 162

ترجمه: بیرون شدن زنان  به جنازه مناسب نیست اما اگر بیرون شدند و جنازه را همراهی کردند گناهی نیست به شرطی که نوحه و جزع و فزع ننمایند چرا که تشییع جنازه سنت است.

از این عبارت دانسته می شود که زن اگر به تشییع جنازه شرکت کند گناه نیست اما حمل جنازه برای شان مناسب نیست چرا که ممکن در حین حمل جنازه برای شان کشف حجاب شود آنوقت گنهکار می شوند.

 • سؤال: چرا زنها نسبت به مردان میراث کمتری می برند؟

جواب: دلایلی که سهم میراث مرد از سهم زن بیشتر است:

 • پرداخت مهریه در زمان ازدواج.
 • پرداخت مخارج خانواده (زن، فرزندان و والدین)
 • پرداخت مخارج خانه، دادن اُجرت برای مادر طفل در صورت که زن تقاضای اجرت کند.
 • پرداخت دیه در صورتی که اطفال دختر یا پسر کدام تخلف قانونی را انجام دهند، تاوان آن ها به دوش پدر است؛ که زن در این موارد هیچ نوع مصرفی ندارد.

در بعضی مواردی که ارث زن با مرد مساوی و بعضی وقت هم سهم زن بیشتر از سهم مرد است.

 • موردی که سهم ارث زن با مرد برابر است.

شخصی فوت می کند از متوفی پدر مادر و سائر وارثین باقی  می مانند، در این صورت میراث مادر با پدر مساویست هر کدام از پدر و مادر سدس (1_6) میراث می برند.

 • موردی که سهم زن بیشتر از سهم مرد است.

این در حالیست که شخص فوت می کند و از آن پدر و یک دختر باقی می ماند در این صورت پدر سدس(1-6) مستحق می شود و دختر مستحق نصف میراث می شود.

 • سؤال: شخصی برای زوجۀ خود یک جوره گوشواره خریده است و آن را برایش تسلیم نموده بعد از مدتی دو باره گوشواره ها را گرفته و فروخته و پول آن را هم به مصرف خود رسانیده حکم شرعی چیست؟

جواب: زن و شوهر وقتی چیزی به یکدیگر به عنوان هبه (بخشش) تسلیم نمودند از آن گرفته نمی تواند.

لو وهب کل من الزوج والزوجة صاحبه شیئاً و سلمه حال کون الزوجیة قائمة بینهما لیس له الرجوع. شرح مجلة الاحکام ماده 867 – 477

ترجمه: اگر هر یک از زن و شوهر به یک دیگر چیزی را بخشش نمودند و او را برایش تسلیم کرد در حالی که عقد زنا شوهری بین شان قائم باشد به آن رجوع کرده نمی تواند.

از عبارات فوق دانسته می شود که شوهر هر وقتی به زن خود چیزی را بخشش و تسلیم نمود از آن گرفته نمی تواند.

 • سؤال: در مال مضاربت اگر خساره عائد شد این ضرر و خساره متوجه صاحب پول است یا مضارب (کسی که پول بدست آن است) حکم آن چیست؟

جواب: در عقد مضاربت وقتی ضرر شد خساره و ضرر به صاحب پول می باشد نه بر مضارب.

الضرر والخسارة یعود فی کل حال علی رب المال و اذا شرط ان یکون مشترکاً بینه و بین المضارب فلا یعتبر ذالک الشرط. شرح مجلة الاحکام ماده 1428 – 757

ترجمه: ضرر و خساره در معامله و عقد مضاربت در هر حالتی که باشد بر صاحب مال است حتی اگر شرط کردند صاحب مال و مضارب که ضرر فی ما بین شان باشد این شرط شان اعتبار ندارد و ضرر فقط بر صاحب پول می باشد.

 

بخش اول:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.سوره الأنبياء – آیه 7

ترجمه: سؤال کنید از اهل علم اگر بودید که نمی دانستید!

طبق این دستور خداوند(ج) برای هر فرد مسلمان اعم از مرد و زن لازم است که آنچه از مسائل احکام دین را که نمی دانند از اهل آن سؤال نمایند و در حدیثی پیامبر بزرگوار اسلام(ص) فرمودند: حسنُ السؤال نصفَ العلم.

ترجمه:  پرسیدن و یا سؤال احکام دین ثواب نصف علم را دارد.

روی این ملحوظ بر آن شدیم تا در این سایت (فروغ هرایت) برنامۀ را تحت عنوان (پاسخ به سوالات شرعی) بگنجانیم تا باشد که برای کسانی که سطح معلومات دینی شان کمتر بوده از آن استفاده نمایند.

در این جا بعضی سؤالتی از طرف بعضی اشخاص مطرح گردیده، که ما به طور مستند برای شان پاسخ ارائه نمودیم.

 • سؤال: اگر شوهر زن مدتی غائب بود آیا زن آن می تواند جهت هزینه مصارف زندگی خود مقدار پولی قرضه گرفته و به مصرف خود برساند؟

جواب: بلی زن می تواند از مبلغ پولی که احتیاجی آن را مرفوع سازد در صورت غیابت شوهر قرضه گرفته و صرف نفقه خود نماید و پرداخت آن بر شوهر لازم است. چرا که نفقه ای زن عبارت از مسکن، غذا و لباس به دوش شوهر، یک وجیبه می باشد.

(و تقرض لزوجه الغائب و طفله وابویه)ردالمحتار ج 5 ص 332

ترجمه: و قرض گرفته شود برای نفقه زنی که شوهر آن غائب است و به طفل آن و به مصارف پدر و مادر آن.

 • سؤال: حروف قسم چند تا و کدام ها اند؟

جواب: حروف قسم سه اند (الواو، والباء و التاء) مانند (والله، باالله و تاالله) ردالمحتار ج 5 ص 518

ترجمه: حروف قسم واو، باء و تاء می باشد.

 • سؤال: حکم بیع معدوم چیست؟

جواب: فروش هر شئ که موجود نباشد در زمان عقد مانند فروش میوه قبل از ظهور و پخته شدن آن، فروش حمل حیوان قبل از تولد آن و فروش محصولات زراعتی قبل از آماده شدن، برداشت آن جواز ندارد.

اتفق ائمّة المذاهب علی انه لا ینعقد بیع المعدوم و ماله خطر العدم الفقه الاسلامی و ادلتهُ ج 5 ص 339

 • سؤال: دختری که در حضانت مادر خود است بعد از بلوغ اگر از رفتن به نزد کاکای خود اِبا ورزید و گفت من نزد مادرم می مانم آیا کاکای دختر می تواند آن را جبراً نزد خود نگهداری نماید؟

جواب: نه خیر کاکای دختر بعد از بلوغ دختر در صورتی که دختر دارای رای باشد و مادر او هم ازدواج نکرده باشد جَبراً آن را از کنار مادر آن برده نمی تواند.

والمسئلة فی الخیریة و لفظ جوابه عن مثل هذا السوال هکذا لا یعذر علی ذالک و لا یمنعها عن المکث عند امها. فتوای کاملیه ص 34

ترجمه: و این مسئله در خیریه و هم لفظ جواب آن از مثل همین سؤال اینست که کاکای آن معذور شمرده نمی شود و دختر را نمی تواند منع کند از بودن آن در نزد مادر آن یعنی دختر بعد از بلوغ می تواند در کنار مادر خود باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *