تزکیه و احسان

تزکیه و احسان

Views: 4285

تزکیه و احسان

با نام و یاد یگانه معبودیکه یادش قوت روحست ونامش مایه ای فتوح، روحیکه از رَوح معرفتش غذای ندارد نحیف ورنجور است، وفتوحیکه از نسیم قربتش نوای ندارد کثیف ومنفور، پس شناخت ودریافت شیوه ای تزکیه ای جان ودوان از نیازهای مبرم انسان بوده وآدمیزاد بحکم ضرورت خود باوری وهویت یابی میباید مسلک تربیه وتهذیب را تعقیب نماید، وطبق سخن معروف اهل معرفت از دریچه ای خود شناسی بدرجه ای خدا شناسی ارتقا یابد، واز طریق معرفت اندیشی نیمه ای هستی وتتمه ای شخصیتی خود را که گمشده ای کمیاب زندگیست بدست آورد، واز لجنزار موهوم غرور کاذب  وغرایز حیوانی که زمینه ساز خود باختگی وخرد ستیزیست، رهایی یافته وبساحل نجات ونیل برکات واصل گردد.

البته حصول این مأمول آنگاه مونس جان آگاه ورفیق راه خواهد شد که طالب صادق وسالک لایق بر سبیل تحقیق سر زمین وجودش را از آلوده گیهای مناهی وملاهی پاک نموده وبعون وعنایت الهی از تربیت معنوی وتزکیه  اخلاقی بر خور دار باشد، تا آنگونه که بتأمین تقاضای آب وگل همت می گمارد، بیشتر وبهتر ازان به تسکین جان ودل مبادرت ورزد، زیرا بقول عرفا ترکیب وجودی انسان نیمه ای از آب وگل است ونیمه ای از جان ودل پس پالایش وپیرایش آنرا باید جدی گرفت، وبه نیاز وپرورش آن از راه تزکیه واحسان باید پرداخت، تا نفس بد فرما رام گردد، مقصود دو عالم در کام. ومن الله التوفیق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *