پاسخ به سوالات شرعی

پاسخ به سوالات شرعی ؟

Views: 11

پاسخ به سوالات شرعی ؟

سوال : اگر شخصی مسافر مقیم را امامت کند بعد از اینکه مسافر سلام دهد مقیم دو رکعت متباقی را چه طور میگزارد؟

جواب : نه درین دو رکعت فاتحه میخواند نه ضم سوره مینماید بلکه سکوت میکند حتی سجده سهو هم ندارد (مراجعه شود جوهرة النیرة صفحه 104 جلد 1 وقاضیخان باب صلوة مسافر صفحه 82 جلد 1 )

سوال : اقتداء مسافر در دو رکعت آخر چهار رکعتی یا در وقت سلام به امام مقیم درست میباشد یا خیر ؟

جواب : تا آنگاه که از وقت قدر یک تحریمه باقی مانده باشد اقتداء آن مسافر به مقیم صحیح میباشد زیرا که فرض آن به تبعیت امام چهار رکعت میشود اگر احیانا فاسد نمود قضاء آن دو رکعت میباشد . (مراجعه شود لباب شرح کتاب صفحه 40 جلد 1 وجوهرة النیرة جلد  1 صفحه 104 ومجمع الانهر صفحه 163 جلد 1 وغیره )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *