مقالات

غم مخور :ـ 

Views: 16

غم مخور :ـ

غم مخور بیماری رفع می گردد ، گناه بخشیده می شود ، قرضهایت ادا خواهد شد ،زندانی آزاد می شود ، مسافر باز می گردد ، گناهکار توبه می نماید وفقیر توانگر می شود.

غم مخور ، آیا مگر ابرهای سیاه متراکم را نمی بینی که چگونه جای خود را به نور وروشنایی می دهند وتند باد را نمی بینی که چگونه آرام می گیرد؟ پس بدان که سر انجام ، سختیهایت به آسودگی تبدیل خواهند شد وزندگیت زیبا وآینده ات درخشان خواهد شد.

غم مخور گرمای سوزان خورشید با یک سایه گسترده از بین می رود ، تشنگی نیمروز را آب سرد از میان می برد ، نان گرم زجر ورنج گرسنگی را رفع می کند ، فقط تو باید کمی صبر کنی و منتظر باشی.

غم مخور داکتران فرزانگان ، دانشمندان وشاعران در برابر نفوذ قدرت ووقوع تقدیر الهی وقطعی بودن آن در حیرت مانده واز مقابله با آن درمانده اند وچاره ها کارساز نشده اند.

علی بن جبله می گوید : شاید راه حلی باشد شاید هم ما دل خود را با شاید خوش می کنیم نا امید مباش ، گر چه با آنچنان اندوهی روبرو شدی که جان انسان را می گیرد. نزدیکترین حالت انسان به موفقیت زمانی است که نا امید می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *