حکایات

دنیا دختر ابلیس است:ـ

Views: 424

دنیا دختر ابلیس است:ـ

علامه عبدالوهاب شعرانی (رح) می فرماید که سیدی شیخ ابوالحسن شاذلی رح می فرمود: دنیا دختر ابلیس است ، هر کس که با وی نکاح کند رفت وآمد پدر همسرش ( ابلیس) به خانه او بیشتر میشود وچون با وی مجامعت می کند ، پدر همسرش ( ابلیس) کاملا آنجا مسکن می گزیند ( من می گویم) مراد از فرستادن پیغام نکاح به دنیا ، خواهش آن است ومراد از مجامعت با آن جمع نمودن آن است ، یعنی جمع نمودن مال زاید بر نیاز ، بدون غرض شرعی ، از این مطلب چنین استنباط می شود که هر کس بخواهد با دختر ابلیس نکاح کند وبا این حال ابلیس در خانه وی سکونت نکند او در پی امر محالی است ، از این رو افرادیکه در نماز ووضوء وسایر اعمال صالحه دیگر دچار وساوس شیطانی می شوند بیشترین آنها افرادی هستند که قلبا نسبت به دنیا محبت می ورزند تمام ستایش خدایی را سزاست که پروردگار جهانیان است. (تنبیه المغترین امام عبدالوهاب شعرانی (رح) صفحه 66) 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *