مقالات

به سوی نماز بشتاب:ـ

Views: 292

به سوی نماز بشتاب:ـ

خداوند متعال می فرماید: ( یاایهاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة) یعنی

ای مومنان ! به وسیله شکیبایی ونماز یاری بجویید.

هرگاه اتفاقی می افتاد پیامبر اکرم (ص) شتابان به سوی نماز روی می آوردند ومی فرمودند: ای بلال ! ما را با بانگ نماز راحت کن)

ومی فرمودند: خنکی چشمانم در نماز است)

هرگاه به تنگ آمدی وکار مشکل شد وتوطئه ها ، زیاد گردید ، به سوی نماز بشتاب ونماز بخوان.

هرگاه روزها برایت سیاه شد وشبها تغییر کرد ودوستان عوض شدند به نماز روی بیاور.

پیامبربزرگوار اسلام (ص) در کارهای سخت ومهم دلش را با نماز شاد می نمودند وتسکین می دادند مانند روز بدر واحزاب ودیگر اتفاقات مهم .

در مورد حافظ ابن حجر(رح) مولف فتح الباری آورده اند که در مصر به سوی قلعه می رفت که ناگهان دزدان او را محاصره کردند ابن حجر شروع به نماز خواندن کرد وآنگاه خداوند او را نجات داد.

ابن عساکر وابن قیم گفته اند : یکی از صالحان در راه شام با راهزنی بر خورد نمود راهزن قصد کشتن او را نمود او از راهزن خواست تا به او فرصت دهد دو رکعت نماز بخواند وآنگاه شروع به خواندن نماز کرد وگفته الهی را به یاد آورد که می فرماید ( امن یجیب المضطر اذا دعاه) چه کسی درمانده را جواب می دهد وقتی که او را بخواند ؟ او این آیه را سه بار تکرار کرد آنگاه فرشته ای از آسمان پایین آمد ومجرم را به قتل رساند وگفت: من فرستاده کسی هستم که به داد درمانده می رسد وقتی که او را می خواند.

( وأمر اهلک بالصلوة واصطبر علیها) یعنی خانواده ات را به خواندن نماز فرمان بده وبر آن پایداری کن.

( ان الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنکر ) یعنی همانا نماز انسان را از زشتیها وبدیها باز می دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *