مقالات

خوف از عذاب خداوندی ج بر ظلم:

Views: 4

خوف از عذاب خداوندی ج بر ظلم:

از اخلاق سلف صالح رح است که آنها از الله تعالی خیلی می ترسیدند که مبادا خداوند آنها را بسبب ظلم بر خویشتن وبر مردم، عذاب دهد اگر چه آن ظلم در حد استعمال چوب دندان شخصی (مسواک چوبی) یا سوزنی می بود ؛ بخصوص آنگاه که اعمال نیک شخص در چشمش حقیر می نمود . پس بر مبنای این تصور که اعمال نیکی ندارد که بتواند روز قیامت به مدعیان بدهد ، وممکن است که مظلومی در روز محشر بحدی بخل ورزد که : در مقابل یک ظلم خواه متعلق به مال یا آبرو باشد یا یک سیلی باشد تمام اعمال صالحه را تصاحب نموده ، باز هم راضی نشود بیش از آن در خوف واضطراب بسر می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *