مقالات

نصيحتهاي رمضاني:ـ

Views: 63

نصيحتهاي رمضاني:ـ

. بكوش تا اين ماه نقطه عطفي براي محاسبه نفس و تقويت اعمال و برگشت از گناهان و تصحيح زندگننيت باشد.
 2.  براي شركت در نماز تراويح حريص باش زيرا كه رسول الله صلي الله و عليه و سلم فرموده:( من قام رمضان ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
3.  از اسراف در مال و ديگر چيزها بپرهيز زيرا اسراف حرام است و نصيبت را از صدقات كاهش مي دهد.
4.  عزمت را جزم كن تا آنچه را كه در رمضان انجام مي دهي استمرار داشته باشد.
5.   گذشت زمان و روزها را به عنوان سپري شدن عمر درنظر بگير.
6.  اين ماه در واقع ماه عبادت و عمل است نه ماه خواب و كسالت.
7.  زبانت هميشه بوسيله ذكر خداوند تر باشد و از جمله كساني مباش كه خداوند را ياد نمي كنند مگر اندكي.
8.  هنگامي كه احساس گرسنگي و تشنگي كردي به ياد بياور كه تو هميشه به غذا و ديگر نعمتهاي خداوند محتاجي.
9.  اين ماه را به عنوان فرصتي براي رها كردن امور غير ضروري و بيهوده غنيمت بشمار.
10.  بدان كه عمل امانتي است و نفست را محاسبه كن كه آيا اين امانت را به نحو شايسته بجاي آورده يا نه.
11.  براي طلب بخشش از كساني كه ظلمي در حق آنها كرده اي بشتاب قبل از اينكه از حسناتت برداشته شود.
12.  بر افطاري دادن به روزه دار حريص باش تا از اجر او بي نصيب نگردي.
13. بدان كه خداوند بزرگوارترين بزرگواران و آمرزنده ترين آمرزندگان است و توبه توبه كنندگان را مي پذيرد و هچنين شديد العقاب است كه مهلت مي دهد اما رها نمي كند.
14. هرگاه گناهي انجام دادي و خداوند آنرا پوشاند بدان كه اين فرصتي است براي توبه پس بشتاب و بر ترك اين گناه عزمت را استوار گردان.
15.  بر يادگيري و شناخت تفسيرقرآن ،احاديث رسول صلي الله و عليه وسلم ، زندگاني پربربارش و علوم دين كوشا باش زيرا طلب علم عبادت است.
16.  از همنشينان بد برحذر باش و در هنشيني با صالحان و نيكان بكوش.
17.  مداومت بر رفتن اول وقت به مساجد سبب ازدياد شوق و خشوع درعبادت و مناجات پروردگار مي شود.
18.  بكوش تا به زير دستانت مسائل دينشان را بياموزي زيرا آنان به سخن تو بيش از ديگران گوش فرا مي دهند.
19.  سفره افطارت را زياد رنگين مساز زيرا اين كار سبب مشغوليت اهل خانه در هنگام روز رمضان مي شود و آنها را از قرائت قرآن و عبادات ديگر باز مي دارد.
20.  از زياد رفتن به سوي بازار در شبهاي رمضان ، مخصوصا شبهاي آخر آن برحذر باش تا اين اوقات گرانبها از دستت نروند.
21.  بدان كه اين ماه مبارك ميهماني است كه سفر خواهد كرد پس مهمان نواز خوبي باش كه سريع تر از آن چيزي كه تصورش را هم بكني خواهد رفت.
22.  بر قيام ده شب آخر رمضان حريص باش زيرا اين شبها شبهاي با ارزشي هستند و شب قدر كه بهتر از هزار ماه مي باشد دراين ده شب است.
23.  بدان كه روز عيد روز سپاسگزاري از پروردگارت است پس آنرا نقطه شروع كارهايي كه نفست را از آن باز مي داشتي قرار مده.
24.  در روز عيد درحالي كه شاد هستي به فكر برادران يتيم ، نيازمند و تنگدست خويش هم باش و بدان كسي كه تو را بر آنها برتري داده قادر است كه اين احوال را دگرگون سازد پس براي شكر گذاري و همدردي با آنها شتاب كن.
25.  از خوردن روزه بدون عذر بر حذر باش زيرا هر كس يك روزه از روزهاي رمضانش بدون عذر فوت شود روزه دهر هم نمي تواند آنرا قضا(جبران) كند.
26.  براي نفست بهره اي هر چند اندك از اعتكاف باقي بگذار.
27.  در شب عيدفطر و روزآن تا قبل از برپايي نماز با صداي بلند تكبير بگو.
28.  براي نفست بهره اي از روزه هاي سنت بگذار و تنها در رمضان روزه مباش.
29.  بدان كه خداوند نعمت فراغت را به ما ارزاني داشته تا در امور حلال به كارببريم و اگر ما تمام وقتمان را صرف تفريح بكنيم خير زيادي را از دست داده ايم.
30.  نفست را در تمامي امور محاسبه كن و از جمله:
نماز جماعت- زكات- صله رحم- نيكي به والدين- احوال پرسي همسايه- آشتي با كسي بين تو و او كدورتي وجود دارد- عدم اسراف- تربيت زيردستانت- اهتمام به امور مسلمانان- عدم استفاده از اموالي كه به دست تو داده شده براي امور شخصي- قبول كردن نصيحت از ديگران- دوري از رياء- براي برادرت آنرا بپسند كه برا ي خويش مي پسندي- كوشش براي اصلاح- پرهيز ازغيبت- تلاوت قرآن و تدبر در معاني آن- خشوع هنگام شنيدن قران.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *