مقالات

اعمال مسنون روز عید فطر:ـ

Views: 6

اعمال مسنون روز عید فطر:ـ

 • خود را موافق شرع شریف آراستن.
 • غسل نمودن.
 • مسواک زدن.
 • بهترین لباس موجود نزد خود را پوشیدن.
 • عطر استعمال کردن.
 • صبح زود از خواب بر خاستن.
 • نماز صبح را به جماعت ادا نمودن.
 • زود به محلی و یا مسجدی که نماز عید خوانده میشود رفتن.
 • شیرینی مانند خرما و امثال آن را قبل از رفتن به عیدگاه خوردن.
 • قبل از رفتن به عیدگاه صدقه فطر را ادا نمودن.
 • برای نماز از یک راه رفتن و در وقت آمدن از راه دیگری برگشتن.
 • اگر مشکلی نبود پیاده رفتن.
 • و در طول مسیر رفتن به طرف نماز عید تکبیر ذیل را با صدای آهسته خواندن: (اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمْد) و چون به مسجد یا محلی رسید تکبیر گفتن را قطع نماید.
 • صله رحم دید و بازدید از اقربا و خویشاوندان.
 • دور نمودن کدورت ها و کینه ها.
 • اخوت و برادری و محبت نسبت به مسلمانان و بقیه امور پسندیده از جمله صدقه دادن به فقرا، و تهی دستان یتیمان و بیوه زنان.
 • اینکه به حسب توانایی خویش صدقه را بسیار گرداند.
 • شادمانی و بشاشیت و خوشرویی را بر چهره ای خویش آشکار نمودن.
 • به مسجد و یا به عیدگاه که میرود بنشیند منتظر نماز عید باشد.

مأخذ: هدایه، شرح هدایه، فقه میسر، فقه آسان، تسهیل القدوری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *