مقالات

حجاب لباس عزت :ـ بخش دوم. 

Views: 40

حجاب لباس عزت :ـ بخش دوم. 

راه نجات خواهران:ـ

1 ـ عدم خلوت با مردان نا محرم پيامبر اسلام «ص» مي فرمايند: « ما اجتمع رجل وامرأة الا كان الشيطان ثالثهما» « رواه ابي داود»

يعني در مجلس يك زن يا يك مرد بيگانه ونامحرم نفر سوم شان شيطان است.

2 ـ نرفتن به بازار اگر بنا بر ضرورت شديده به بازار رفت كاملا حجاب شرعي را رعايت نمايد وبا لباسهاي از نظر افتاده برود.

3 ـ دوري از تبرج ، خودنمايي بي حجابي ، زيرا ريشه تمام فسادها وبي حرمتي ها تبرج است.

4 ـ دوري از خواندن وديدن مجلات وفيلمهاي مبتذل كه عقل را از انسان مي زدايند ودشمن حيا وغيرت اند.

5 ـ دوري وعدم معاشرت با دوستان ناباب وزنان بي بندو بار، كه از دين واسلام آگاهي ندارند ورسول اكرم «ص» مي فرمايند : انسان با آنكسي محشور مي شود كه دوستش دارد.

6ـ ياد كردن قبر وبياد آوردن نعمتهاي بهشت كه نور وروشنايي وجلاي قلب اند.

7 ـ به غير ضرورت جواب ندادن به تماسهاي تلفني چون اين تماسها جرقه اي براي آتش بزرگ ومهيب مي باشد.

8 ـ در همه امور از خدا ترسيدن كه ترس از خدا بزرگ ترين تقوا است.

9 ـ به موقع ضرورت شديده سخن گفتن با مرد بيگانه با صداي خشن وتند حرف بزنند تا شخصي كه قلب مريضي دارد دچار وسوسه نشود .

10 ـ مطالعه كتابهاي ديني ومطالب اسلامي.

11 ـ هنگام ضرورت بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود ،  تابع وفرمانبردار شوهر باشد.

ده فايده حجاب

1 ـ حفظ آبرو: حجاب باعث دفع  فتنه وفساد وحفظ آبروست.

2 ـ طهارت قلب: زن باحجاب داراي قلب پاك وصفا مي باشد مردان بيگانه در قلب او راه ندارد.

3 ـ مكارم اخلاق: بالاترين اخلاق زن رعايت حجاب است.

4 ـ علامت پاكدامن ها.

5 ـ قطع طمع وخاطره هاي شيطاني.

6 ـ پناگاه ودژ محكم ضد زنا.

7 ـ حفظ غيرت وحميت ديني.

8 ـ عبادت : پاك ترين ومقبول ترين عبادت براي زن حجاب است.

9 ـ از هوس هوسبازان وديده ناپاكان وطمع طماعان محافظت مي كند.

10 ـ رضايت خدا : بزرگترين آرزوي همه انبياء واولياء رضايت وخشنودي پروردگار است. و ………….

مبارزه با منكر

خواهرم ! هر كجا هستي وهر كه هستي بايد با چنگ زدن به احكام اسلام با منكر مبارزه كني ، بي حجابي بزرگترين منكر است كه عواقب وپيامدهاي آن براي جامعه مضر است.

بي حجابي چون بوي خوش غذا اشتهاي هر انساني را باز ميكند، اشتهاي شهوت را بر مي انگيزد وجوانان را به چشم چراني وگناه وادار مي كند.

بي حجابي يعني به دنبالم بيا ؛ نگاهم كن ، تعقيبم كن.

بي حجابي يعني ظلم بر خويشتن وظلم بر جوانان بي گناه.

بي حجابي يعني ووو……….

نفرين شدگان

رسول معظم اسلام «ص» مي فرمايند: در آخر زمان گروهي از زنان امت من برهنه وعريان در مجامع « مردان بيگانه» ظاهر مي شوند موهاي سر آنها روي سر آنها مانند كوهان شتر بلند است آنها را نفرين كنيد كه نفرين شده گانند در حالي كه شوهران آنها در مسجد نماز مي خوانند .

خطر خطر!!

حضرت علي «رض» مي فرمايد: روزي رسول خدا را گريان ديدم ، عرض كردم پدر ومادرم فدايت چه چيزي شما را به گريه انداخت ؟ فرمودند: شب معراج زنان امت خود را در عذابهاي مختلف ديدم زني را ديدم كه به موي سرش آويزان بود ومغز سرش از شدت عذاب مي جوشيد ازجبرئيل پرسيدم فرمود: زيرا آن زن موهايش را از نامحرمان نپوشانده است.

وزني را ديدم كه گوشتهاي بدنش را مي جود از جبرئيل پرسيدم؟ فرمود: خود را براي نامحرمان آرايش وزينت كرده است.

زني را ديدم كه به زبانش آويزان بود ، از جبرئيل پرسيدم ؟ فرمود: آن زن بد زبان بوده است.

زني را ديدم كه سرش به شكل خوك وبدنش به شكل الاغ بود ، از جبرئيل پرسيدم ؟ فرمود : سخن چين بوده است.

وزني را ديدم به صورت سگ در آتش غوطه ور بود وآتش از دهانش بيرون مي آمد وفرشتگان با گرزهاي آتش او را مي زدند از جبرئيل پرسيدم؟ فرمود او زني رقاصه وخواننده بود.

خواهرم! امروز رسالتي بس بزرگ بر دوشت مي باشد كه عبارت است از ارايه الگويي احسن براي همه زنان هان تا واضحا ببينند كه روش هاي غربي ايكه در حال تجربة آن مي باشند ادعايي بيش نبوده ونه تنها ايشان را به حقوق شان نمي رساند بلكه ايشان را روز به روز بيشتر مورد استثمار جامعه قرار مي دهد وهستند زناني كه تحت تأثير اين ادعاها قرار گرفته ومدافع عدالت مساوات وحقوق زن به رنگ غربي آن مي شوند واينجاست كه مسئووليتت سنگينتر مي شود وبايد سخت مقابل اين ادعاهاي پوچ وتباه كن واين زنان فريب خورده بايستي وزن حقوق ومسئوليتش را بر اساس خلقت وفطرتش تعري وشرح نمايي ومطمئنا تلاش تو در اين زمينه تأثيري خواهد داشت. ادامه دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *