مقالات

اجتناب از مفلس شدن:ـ

Views: 76

اجتناب از مفلس شدن:ـ
ابو هريره {رض} روايت ميکند: ” رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: ” آيا ميدانيد مفلس کيست؟ ” درميان ما مفلس کسي است که نه پول داشته باشد و نه مال،
  سپس آنحضرت صلي الله عليه وسلم فرمودند: ” مفلس حقيقي امت من آن فرد خواهد بود که در روز قيامت با نماز روزه و صدقات خواهد آمد، اما او خود را در آنروز مفلس خواهد يافت چون تمام حسنات خود را مصرف کرده است. به سبب نا سزا گفتن بديگران، برعليه مردم و تهمت وبدنامي وارد کردن، به ناحق مال مردم را خوردن، لت کردن و خون ريختاندن مردم، به سبب اين بدي ها اعمال نيک وي بحساب آنها ئيکه از دستش به ايزأ رسيده اند بر گشتانده خواهد شد اگر اعمالش کفايت جبران را نکند، گناه هاي ايشان به حساب او انتقال داده ميشود و او بدوزخ افگنده خواهد شد.” (رواهُ مسلم)
ابو امامه {رض} راويت ميکند: “رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: کسي که به سوگند دروغ حق مؤمنان را ميخورد، خداوند فرمان دوزخ را بر عليه او صادر کرده و ورود بهشت را از وى باز داشته است. شخصي پرسيد اي پيامبر خدا حتى اگر براى يک چيز بي ارزش بوده باشد؟ ايشان فرمودند: حتى اگر آن سوگند براي يک شاخهء درخت آرک {چوب مسواک} بوده باشد.” {رواهُ مسلم)
جابر {رض} روايت ميکند: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: ” از بي عدالتى برحذر باشيد، ظلم در روز آخرت تاريکي است، وبر حذر باشيد از خسيس بودن که قوم هاى پيش از شما را تباه کرده و آنها را به خونريزي وحلال پنداشتن حرام گرايش داده است.” {رواهُ مسلم)
ابوهريره {رض} روايت ميکند: رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: “در روز قيامت حقوق برگشتانده ميشود به آنهائيکه مستحق آن ميباشند تا آنجائيکه تلافي قچ شاخ شکسته از قچ ديگري که شاخ او را شکسته گرفته ميشود.” (رواهُ مسلم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *