مقالات

تأثیر اخلاص در عمل:ـ

Views: 179

تأثیر اخلاص در عمل:ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که گفت از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمودند: اولین کسی که روزقیامت مورد محاکمه قرار می گیرد ؛ فردی است که شهید شده است ( ظاهرا در راه خدا شهید شده است) پس برای محاکمه آورده می شود سپس خداوند نعمت هایش را به او نشان می دهد او نیز آنها را می شناسد ( به همه ای نعمت ها اعتراف می کند) سپس خداوند می فرماید: در برابر آن ها چه کردی ( موضع گیری تو در برابر نعمت هایم چگونه بود؟) جواب می دهد در راه تو مبارزه کردم تا به شهادت رسیدم خداوند می فرماید: دروغ گفتی تو مبارزه کردی تا گفته شود فردی شجاع است وآن چه خواستی گفته شد پس در مورد او دستور صادر می شود و وی بر رویش کشانده می شود تا این که به دوزخ انداخته می شود.

وفردی که علم آموخته وآن را آموزش داده وقرآن را تلاوت کرده است . پس آورده می شود وخداوند نعمت هایش را به او نشان می دهد واو نیز آن ها را می شناسد ( به همه ی نعمت ها اعتراف می کند) سپس خداوند می فرماید: در برابر آن ها چه کردی ( موضع گیری تو در برابر نعمت هایم چگونه بود؟) جواب می دهد : علم آموختم وآن را آموزش دادم وبرای رضایت تو قرآن قرائت کردم . خداوند می فرماید: دروغ گفتی تو علم آموختی تا گفته شود دانشمند وعالم است وقرآن خواندی تا گفته شود او فردی قاری است و ( آنچه خواستی) گفته شد پس در مورد او دستور صادر می شود وبر رویش کشانده می شود تا این که به دوزخ انداخته میشود.

وفردی که خداوند به او رزق وروزی فراوان مال بسیار بخشیده است . او آورده می شود وخداوند نعمت هایش را به او نشان می دهد و او نیز آنه ها را می شناسد ( به همه ای نعمت ها اعتراف  می کند) سپس خداوند می فرماید: در برابر آن ها چه کردی ( موضع گیری تو برابر نعمت هایم چگونه بود ؟) جواب می دهد : هیچ راهی که دوست داشتی در آن راه خرج شود، نگذاشتم مگر این که برای رضایت تو آن را خرج کردم ، خداوند می فرماید: دروغ گفتی تو این کار را کردی تا گفته شود او فردی بخشنده است و( آن چه خواستی ) گفته شد پس در مورد او دستور صادر می شود و ( وی نیز) بر رویش کشانده می شود تا این که به دوزخ انداخته می شود. ( مسلم ترمذی نسائی)

در روایت دیگری از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که گفت : رسول خدا (ص) فرمود: خداوند متعال می فرماید: من بی نیازترینم از این که کسی شریک من قرار داده شود هر کس کاری انجام دهد ودر آن غیر از من را شریک قرار دهد ، او را با شریکش تنها می گذارم .( مسلم وابن ماجه)

توضیح : حقیقت ریا به قول امام نووی عبارت است از طلب منزلت در دل مردم به وسیله ای انجام عبادات واعمال خیر واین بدترین اعمال قلب است ودر حقیقت معاذالله استهزاء به خداست.

نقطه مقابل ریا اخلاص است وآن عبارت است از قصد خداوند در انجام عبادات واعمال خیر.

برخی از عرفا در تعریف فرد مخلص گفته اند : مخلص کسی است که دوست ندارد مردم او را در حال انجام اعمال خیری که انجام می دهد بستایند.

حضرت علی (رض) نشانه ها وعلایم فرد ریاکار را این گونه معرفی می کند : نشانه های فرد ریاکار عبارتند از 1 : وقتی که تنها است در انجام اعمال خیر تنبلی می کند اما وقتی که در میان جمع است با نشاط اعمال خیر را انجام می دهد. 2 : وقتی او را بستایند انجام اعمال خیر را بیشتر می کند اما وقتی او را ذم کنند انجام آن ها را کم می کند.

تنها گذاشتن انسان با آن چه در آن عمل شریک خدا قرار داده است به معنی عدم توجه وعدم تعلق پاداش به آن عمل است.

الله متعال ما را از جمله مخلصین بگرداند واز ریا دور بدارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *