مقالات

نشانه ای جامعه اسلامی :ـ

Views: 165

نشانه ای جامعه اسلامی :ـ

در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق (رض) مدتی حضرت عمر (رض) قاضی مدینه منوره بودند ، ودر آن مدت هیچ کسی دعوی وخصومتی بر علیه دیگری ننمود، عمر فاروق (رض) از ابوبکر صدیق (رض) خواهش کرد که او را از اجرای وظیفه ای قضاوت عفو نماید ، ابوبکر صدیق (رض) پرسید که آیا از مشقت وظیفه ای قضاوت خسته شدی که طلب عفو مینمایی ؟ عمر فاروق(رض) فرمود: نه خیر یا خلیفه ای رسول الله (ص) لیکن این قوم مؤمن به قاضی احتیاجی ندارند ودرین مدت هیچ ادعای وخصومتی دیده نشد، این مردم حقوق خود را شناخته اند واز حق خود بیشتر نمی خواهند ، وآنچه برایشان واجب است بدون کمی ونقصان اداء میکنند ، هر کدام شان آنچه بخود میخواهند به برادر خود نیز میخواهند، چون یکی ازیشان غایب شود به جستجوی آن بر میآیند وچون کسی مریض شود بعیادتش میروند ، وچون شخصی احتیاج شود وفقیر گردد با او کمک ومعاونت میکنند واگر ناتوان گردد بازوی او را میگیرند وهرگاه به مصیبتی مواجه گردد با او غم شریکی میکنند واو را دلداری وتسلیت میدهند ، اساس دین شان نصیحت است وعادت شان امر کردن به نیکو کاری ومنع نمودن از بدیها است، پس در کدام مورد ایشان خصومت نمایند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *