مقالات

اعمال صالحه ای چهار گانه :ـ

Views: 344

اعمال صالحه ای چهار گانه :ـ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد:

از حضرت ابوهریره «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: چهار خصلت هرگاه در کسی پیدا شوند خداوند متعال وجودش را بر آتش جهنم حرام می سازد واز شر شیطان محفوظش می دارد:

1 ـ در هنگامی که خوشحال می شود بر نفس خود مسلط باشد.

2 ـ در هنگامی که می ترسد بر نفس خود مسلط باشد.

3 ـ  در هنگامی که آرزو می کند بر نفس خود مسلط باشد.

4 ـ  وهنگامی که خشمناک وعصبانی می شود بر نفس خود مسلط باشد.

وچهار خصلت هر گاه در کسی یافت شود خداوند متعال او را به رحمت خود می پوشاند :

1 ـ کسی که فقیر وبی نوائی را یاری دهد.

2 ـ ضعیفی را دلجوئی کند.

3 ـ با زیر دستان خود مهربان باشد.

4ـ بر پدر ومادر انفاق کند.( رواه الترمذی )

از حضرت عبدالله ابن عباس «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: (اربع من اعطیهن فقد اعطی خیرالدنیا والآخرة : لسان ذاکر ، وقلب شاکر ، وبدن علی البلاء صابر ، وزوجة لاتبغیه خونا فی نفسها ولا ماله ) ( رواه الطبرانی )

ترجمه: چهار خصلت هست که به هر کس داده شود نیکی وخیر دنیا وآخرت به او داده می شود:

1 ـ زبان ذاکر . 2 ـ قلب شاکر . 3 ـ دلی که بر مصائب صابر باشد.

 4 ـ زنی که از حیث ناموس ونگهداری خود ومال شوهر را ضایع نگرداند ( واز هر لحاظ شوهر از همسرش مطمئن باشد.

از حضرت علی «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند:  ( اربع من سعادة المرء : ان تکون زوجته صالحة ، واولاده ابرارا ، وخلطاؤه صالحین ، وان یکون رزقه فی بلده ) ( رواه الدیلمی )

 ترجمه:چهار چیز باعث خوشبختی وسعادت انسان است:

1 ـ زن درستکار وبا ایمان .

 2 ـ اولاد صالح وبا تقوی .

 3 ـ شرکاء ورفقای صالح ودرستکار.

4 ـ روزی روزانه اش را در شهر خود بدست آورد.

از حضرت ابی امامه «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: چهار چیز بعد از مرگ اجر وثوابش پایدار است :

 1ـ کسی که در حفظ وحراست ودفاع از مرز اسلام بمیرد.

2 ـ عالمی که علم را به دیگران تعلیم دهد وعمل به آن علم شود.

3ـ صدقه جاریه که آثارش باقی بماند .

4 ـ مردی که فرزند صالح را بجا گذاشته باشد واو برای پدر ومادرش دعای خیر نماید. ( رواه احمد والطبرانی )

از حضرت علی «رض» روایت است که رسول خدا «ص» فرمودند: ( اربعة من کنزالجنة : اخفاء الصدقة ، وکتمان المصیبة ، وصلة الرحم ، وقول لاحول ولاقوة الا بالله) ( رواه الخطیب فی تاریخ بغداد)

ترجمه: چهار چیز از گنجهای بهشت است:

1 ـ صدقه وبخشش در پنهان .

2 ـ پنهان واخفاء نمودن مصیبت.

3 ـ انجام صله رحم .

4 ـ گفتن « لاحول ولاقوة الا بالله)

رسول اکرم «ص» فرمودند: اهل بهشت را چهار علامت است:

1 ـ روی نمکین (خوش رویی) .2 ـ زبان خوش سخن، تیز وشیرین .

3 ـ دست با سخاوت وبخشنده . 4 ـ دل از خداوند ترسنده وپرهیزگار.

از حضرت عمر «رض» روایت شده که فرمودند: حلاوت عبادت را در چهار چیز یافتم:

1 ـ در ادای فرض های الهی .

2 ـ در پرهیز نمودن از محرمات الهی.

3 ـ در رسانیدن امر معروف بجهت حاصل نمودن ثواب های الهی.

4 ـ در باز داشتن از بدیها از سبب ترسیدن از غضب الهی .

از حضرت علی «رض» روایت است که فرمودند: دشوار ترین اعمال چهار میباشد :

1 ـ در گذشتن از گناه کسی در وقت خشم وغضب.

2 ـ سخاوت در وقت تنگدستی.

پارسائی وتقوی در حالت تنهایی.

4 ـ سخن حق گفتن برای کسیکه میترسد ازو ویا امید دارد باو.

روایت شده است از بعضی حکماء که چهار چیز نیکوست وچهار چیز دیگر ازان نیکوتر است :

1 ـ حیاء از مردان نیکوست ولیکن از زنان نیکوتر است.

2 ـ عدالت نمودن از هر شخصی نیکوست لیکن عدالت از امیران وپادشاهان نیکوتر است.

3 ـ توبه نمودن پیر در راه خدا نیکوست لیکن توبه نمودن جوان بدرگاه خدا نیکوتراست.

4 ـ بخشش نمودن از اغنیاء نیکوست لیکن بخشش نمودن از فقراء نیکوتراست.

بعضی از حکماء گفته اند که حاصل جمیع عبادات از عبادتها چهار چیز است :

1 ـ بجای آوردن وعده ها . 2 ـ نگهداشت احکام شرعی از حلال وحرام .

3 ـ صبر نمودن بر گمشده اگر چه ما یحتاج او باشد میباید صبر وشکیبائی نماید .

4 ـ راضی بودن است بآنچیزی که در نزد وی موجود باشد زیرا که قسمت او همان بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *